Envia’ns les teves propostes i esmenes a l’avantprojecte de llei de mecenatge, i les defensarem al Parlament

Fa poques setmanes el Govern de les Illes Balears va presentar un avantprojecte de llei per a regular el consum i el mecenatge cultural (adjuntam el document).

Aquest avantprojecte de llei s’emmarca dins la normativa vigent actual sobre incentius a la

mecenatge
participació privada en activitats d’interès general, la Llei estatal 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i va dirigida a estimular la participació del sector privat en les activitats d’interès general.

Aquesta norma identifica com a activitats d’interès general meritòries de rebre incentius fiscals al mecenatge, a més de les culturals, les que tenen finalitats d’interès general, com ara les científiques, les de desenvolupament de la societat de la informació o les d’investigació científica i desenvolupament tecnològic; per tant, el marc regulador d’aquesta Llei inclou, a més del mecenatge cultural, el mecenatge científic i de desenvolupament tecnològic.

Atès el model actual respecte de la interacció en l’àmbit cultural, que fa dependre el seu finançament quasi exclusivament dels ajuts públics, el Grup MÉS ha proposat reiterades vegades què les Illes Balears comptin amb una llei autonòmica de mecenatge, amb mesures d’estímul que permetin complementar aquest model d’ajuts públics amb un nou marc que afavoreixi l’acció conjunta pública i privada.

La proposta que vos enviam no és la proposta de MÉS ni del PSM Més per Menorca, sinó que és el text que el Govern vol convertir en llei i que per tant ara, tant des dels tràmit d’informació pública com de la tramitació parlamentària, podem esmenar per tal de millorar el text i el seu contingut.

Us agrairíem que ens faceu arribar totes les idees, propostes, esmenes, etc. que considereu sobre el tema i l’avantprojecte de llei. Les podeu enviar al meu correu menorca@psm-menorca.cat fins dia 1 de desembre.

 

Avantprojecte de llei pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural