Esmena al Pressupost de la CAIB per a l’estació d’autobusos de Ciutadella

El PSM Més per Menorca esmena el pressupost de la CAIB 2015 perquè inclogui una partida d’un milió d’euros per a l’estació d’autobusos de Ciutadella

Els menorquinistes integrats en el grup parlamentari MÉS han presentat una esmena al pressupost de la CAIB per al 2015 perquè el Govern aporti 1 milió d’euros per a les obres de construcció de l’estació d’autobusos de Ciutadella.

Actual estació provisional

Actualment, l’Ajuntament de Ciutadella compta amb 200.000 euros del Consell de Menorca i 120.000 euros pròpis, però aquests són insuficients per escometre les obre de la nova estació. Per a executar el projecte actual són necessaris entre 800.000 i 1.000.000 d’euros, quantitat que el PSM Més per Menorca demana a la CAIB.

Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, recorda que l’aportació de la Comunitat Autònoma en l’apartat de transport terrestre per habitant és actualment més que desproporcionada: per cada euro que rep un menorquí, el de Mallorca en rep 16. Basta veure les partides del projecte de pressupost per al 2015: 7.300.000 euros al Consorci de Transport de Mallorca, o els 54.300.000 euros als Serveis Ferroviaris de Mallorca.