Es presenten iniciatives de rebuig a l’elecció directa d’alcaldes

Una reforma electoral per silenciar a la gent i evitar que s’aixequin les estores de determinats ajuntaments

El PSM Més per Menorca presenta a les institucions on hi està representada (Consell, Parlament i ajuntaments) iniciatives de rebuig a la proposta impulsada pel PP a través del Govern de l’Estat de modificar, de forma unilateral, la legislació electoral per tal d’implantar l’elecció directa d’alcaldes. Tal com ha explicat la coordinadora i consellera dels menorquinistes, Maite Salord, la reforma exprés que impulsa Rajoy és oportunista i partidista, i només pretén evitar allò que els ciutadans volen expressar a través del seu vot: castigar al PP i al bipartidisme en general per la seva incapacitat de governar a favor de les persones. “La gent ha dit prou, i Rajoy amb aquesta reforma vol silenciar la indignació de la gent”, diu Salord.

COSPEDAL I LLEI ELECTORAL

Per als menorquinistes és molt important que el debat de la reforma electoral es dugui als ajuntaments ja que són ells els principals implicats en el nou sistema d’elecció de l’alcalde. De nou, diu Maite Salord, el Govern central fa i desfà sense la participació dels ajuntaments i en contra del que reiterades vegades han proposat tant la FELIB com la FEMP.

Els menorquinistes també presentaran aquesta iniciativa al Parlament de les Illes Balears. La proposició no de llei va acompanyada de propostes que ja anteriorment havien estat defensades pel grup parlamentari MÉS, i que ara es reiteren per confrontar dos models: el model que fa passes enrere en la participació i la transparència, i el que proposa facilitar que la veu del carrer arribi a les institucions. En aquest sentit, diu el diputat Nel Martí, s’hi acompanyen l’eliminació del tall del 5% per obtenir representació o l’eliminació del tradicional i costós mailing -propaganda electoral per correu-, entre d’altres.

1215434029146rajoy_minjpgdn
Des del PSM més per Menorca es considera que avui el PP vol legislar contra la pluralitat democràtica, contra la tolerància i contra la llibertat i , sobretot, té por a que noves majories entrin en ajuntaments governats des de fa molts anys pel PP i que sempre han estat rodejats de rumors de poca transparència i de presumptes irregularitats. Per això, el PP prefereix augmentar els privilegis del sistema que fins avui ja beneficien clarament els partits majoritaris.

S’acompanya la pnl que s’ha presentat al Parlament i que, en els mateixos termes, s’ha adaptat i presentat a Consell i ajuntaments. En ella s’explica també la posició del PSM Més per Menorca.

 

PNL de rebuig a la modificació electoral per a l’elecció directa d’alcaldes

El PP impulsa des del Govern de l’Estat una reforma electoral amb l’objectiu de què sigui sempre alcalde el candidat de la llista més votada. Tot i la dispersió d’idees i propostes fetes pels dirigents conservadors, la darrera fórmula més explicada consisteix en què si un candidat obté el 40% dels vots aquest obtengui l’alcaldia de forma directa. En cas contrari, es proposa, s’hauria de fer una segona volta.

Per a dur a terme aquesta reforma és imprescindible, al menys, modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) de l’any 1985, sense tenir en compte els fonamentats dubtes constitucionals que han plantejat alguns prestigiosos juristes. Una reforma d’aquesta dimensió, que toca el cor del sistema electoral i per tant de la democràcia, exigeix, a més d’un alt consens, un debat calmat, rigorós i profund per transformar la Llei de 1985 en una norma que respongui a les noves demandes de participació ciutadana, i de transparència i control democràtic. Avui, per exemple, ni la Constitució espanyola ni la legislació electoral permeten el vot electrònic per a dur a terme no només eleccions a institucions públiques sinó també consultes i referèndums sobre qüestions d’interès per a la ciutadania.

DEMOCRÀCIA
La contradicció entre les afirmacions del president Rajoy el febrer del 2013 (en les quals assegurava que una reforma electoral, “a diferència de l’IRPF”, no es podia a dur a terme sense consens) i les intencions manifestades durant els darrers mesos, després de les darreres eleccions al Parlament europeu, posa de manifest que la pretesa reforma express és oportunista i prepotent, i que respon només a interessos polítics i electoral del PP.

Per tot l’exposat, el Grup parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol proposta de reforma electoral que no es faci amb l’objectiu de donar major participació i transparència a les institucions democràtiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a no promoure cap modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General sense consens.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral de les Illes Balears que elimini el tall electoral del 5% i estableixi una fórmula de repartiments d’escons més proporcional.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure un reforma de la legislació electoral de les Illes Balears destinada a eliminar el tractament especial de les despeses del correu de propaganda electoral, de tal manera que la subvenció actual es destini a trameses institucionals d’un full informatiu de cada candidatura, i es redueixi a la meitat la part que es seguirà destinant a subvenció per vot.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral de les Illes Balears que garanteixi la transparència de la compatibilitat en les despeses electorals, atenent les reiterades recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

COSPEDAL I LLEI ELECTORAL 2