Sobre les esmenes a la llei comerç impulsada pel Govern del PP

MÉS i PSM Més per Menorca presenten esmenes al projecte de Llei de comerç per a fer-la més insularista, i més adaptada a la realitat de cada illa

“La Llei de Comerç és antiga i no fomenta el comerç”

El grup parlamentari MÉS (del que forma part PSM Més per Menorca) ha presentat avui les esmenes a la Llei de Comerç que properament es debatrà en el Parlament. El diputat menorquinista Nel Martí afirma que estam davant “una llei antiga, que va en contra del model mediterrani, que no fomenta el comerç i que no defensa l’autogovern i la capacitat de gestió sobre el model del nostre comerç”.

Joaquín García Martínez

Les esmenes presentades pel grup MÉS van en el sentit de potenciar el model mediterrani de proximitat, defensar els drets dels treballadors autònoms i assalariats, protegir els consumidors, descentralitzar les decisions en els consells insulars i els municipis i en una defensa de l’autogovern.

“És lamentable que el nostre govern no defensi la capacitat d’autogovern en aquesta qüestió. Si no podem decidir si una botiga pot obrir o no un diumenge, on què queda d’autonomia?”, es demana el diputat Miquel Àngel Mas. En aquest sentit, Mas considera inacceptable que el Govern no hagi interposat un recurs d’inconstitucionalitat davant el Reial Decret 20/2012 que limita els horaris comercials i els dies festius, com sí ho ha fet Andalusia i Catalunya. “A aquest PP l’autogovern li ve gros. Davant un atac a les competències autonòmiques, Bauzá accepta sense protestar un decret amb clara voluntat recentralitzadora i uniformadora”.

“Volem que el comerç sigui un motor important i fort per a l’economia de les illes. Per això necessitam reforçar el model comercial propi, implementant un nou model econòmic que generi més plusvàlues i millors i més estables llocs de feina”, defensa Nel Martí.

Les principals crítiques i propostes passen per:

1. És una llei antiga. Volem una llei del segle XXI: aquesta proposta de llei no contempla el comerç electrònic, de fet tan sols hi dedica un article de caràcter descriptiu. Proposam l’impuls i la creació d’una Direcció General de Comerç Electrònic així com un departament d’assistència tècnica i legal per tal d’implementar el que és i serà el comerç del present i del futur.

2. Va en contra del model mediterrani: potencia grans superfícies i la desertització comercial de ciutats i pobles. Permet la liberalització quasi total amb 16 festius i permet als polígons industrials establir grans superfícies comercials.

3. No fomenta el comerç. Segons les dades de l’INE, les comunitats que han liberalitzat els horaris estan patit caigudes molt importants en les vendes. Per exemple, Madrid amb una llibertat total d’horaris des de fa dos anys està patint una baixada del 2,7%. En canvi, el País Basc (+2,1%), Catalunya (+0,5%) o Andalusia (+0,4%), comunitats més restrictives en aquest aspecte, estan notant pujades en les vendes.

4. Volem incentivar i protegir els centres comercials urbans i els mercats permanents, ja que aquests tenen importants connotacions socials, urbanes i territorials.

5. Obrir els festius i diumenges. La proposta passa per obrir els comerços 8 dies a l’any, entre diumenges i altres festius, i descentralitzar la decisió de quins han de ser. D’aquesta manera, els consells insulars haurien de fixar sis festius per a la seva illa, i els ajuntaments dos festius per al seu àmbit territorial urbà.

6. A més, es proposa que les declaracions de zones de gran afluència turística vagin acompanyades d’informes de les associacions de consumidors i usuaris del municipi, de les agrupacions de comerciants i entitats patronals més representatives del sector de cada municipi, a més d’un informe dels sindicats del municipi.

7. Aquestes zones declarades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei hauran d’ésser renovades expressament dins el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor.

Des del PSM Més per Menorca es volen destacar les esmenes que donen protagonisme tant al sector com a les institucions menorquines. Aquest és el cas, per exemple, de l’esmena 8, en la qual es proposa modificar l’article 18.2. del projecte de llei perquè quedi redactat de la següent manera:

“2) Cada any s’han de determinar les dates dels diumenges i altres festius que els establiments comercials poden romandre oberts al públic, mitjançant una resolució de l’òrgan competent en matèria de comerç.

Els consells insulars han de fixar sis festius per a la seva illa i els ajuntaments dos festius per al seu àmbit territorial urbà, acords que s’han de comunicar a l’òrgan competent en matèria de comerç, el qual fixarà els diumenges i altres festius en que els establiments comercials podran romandre oberts tot atenent i respectant aquests acords.”

En l’esmena es proposa que els consells i ajuntaments fixin sis i dos festius d’acord a la realitat i als interessos de cada illa. “És necessari que la CAIB assumeixi que la millor manera de governar una comunitat pluriinsular és donant veu i vot a la societat civil i institucions de cada illa”, afirma el diputat Nel Martí.

I acaba afirmant: “Menorca necessita mesures i gestos que li donin un impuls, perquè les mesures preses des dels despatxos de Palma han oblidat, sinó perjudicat, la realitat econòmica menorquina. Hi ha una crisi menorquina, que té a veure sobretot amb la doble insularitat i amb les polítiques balearistes. I exemples en tenim mil: lloguers turístics, reglamentació de la Llei turística, manca de suport als estudiants menorquins, política energètica,…. i ara llei de comerç.”

 

Esmenes Llei Comerç