Exigim transparència en les adjudicacions de comissions de serveis

Presentarem una iniciativa perquè siguin públics els noms dels beneficiaris, retribucions, canvi de funcions i llocs de feina. També perquè el borsí de docents interins sigui gestionat de forma transparent

Nel Martí denuncia “l’obscurantisme i manca de transparència de la consellera Riera”, i reitera que ha de dimitir per l’afer del docent afí al PP

El PSM Més per Menorca demana al Govern que es publiquin, i actualitzin de forma permanent, totes les adjudicacions de comissions de serveis i lliures designacions amb el nom dels beneficiaris, retribucions, canvi de funcions i llocs de feina. L’objectiu és aportar transparència a aquests processos i evitar situacions arbitràries i la possible utilització d’aquestes places amb finalitats partidistes. La publicació s’ha de fer al portal de transparència del Govern.

transparencia

El PSM Més per Menorca presentarà la proposta en forma de proposició no de llei, perquè s’executi en el termini d’un mes des de l’aprovació de la iniciativa per part del Parlament.

La iniciativa també demana que la gestió del borsí d’interins sigui publicitat al portal i es gestioni de forma transparent.

Aquesta proposta evitaria situacions com les generades per la directora del SOIB i la consellera d’Educació que van intentar afavorir a un docent afí al PP perquè, a través d’una comissió de serveis, es quedés a Lloseta al servei de la candidata del PP a l’ajuntament i directora del SOIB.

El diputat Nel Martí denuncia la “manca de transparència, l’obscurantisme i la manca de col·laboració” de la consellera d’Educació, Núria Riera, en relació a les adjudicacions de les places de mestres i professors interins i les comissions de serveis. I reitera que la consellera Riera hauria d’assumir responsabilitats polítiques per l’afer de la comissió de serveis al docent afí, i presentar la seva dimissió.