Explicacions i responsabilitats per la mala gestió a l’Hospital Mateu Orfila

L’actuació irresponsable del PP ha convertit el sistema públic sanitari en un caos de conseqüències imprevisibles

Arran de les informacions publicades sobre l’actuació del gerent de l’Hospital Mateu Orfila, segons les quals el Sr. Manuel Yebra va entrar en un quiròfan per ajudar a un cirurgià en una operació (tot i no tenir cap titulació ni formació mèdica), el grup PSM Més per Menorca ha presentat una pregunta oral al ple del Consell Insular de Menorca per saber quina és la valoració de la màxima institució menorquina i quines actuacions s’han portat a terme per conèixer en detall els fets, vetllar pels pacients i demanar responsabilitats.

yebra

Maite Salord, portaveu del PSM Més per Menorca, recorda que tot i no tenir competències en sanitat, el Consell té la responsabilitat de vetllar per la qualitat dels serveis que presta l’Hospital i defensar els interessos dels menorquins.

En el seu moment, arran de la designació de Manuel Yebra com a gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, els menorquistes ja van interpel·lar al conseller de Salut, Martí Sansaloni, sobre la idoneïtat d’aquesta designació. Per al diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, l’Àrea de Salut necessitava en aquells moments més que mai un professional de l’àmbit sanitari, que tingués el reconeixement i l’acceptació de l’equip mèdic i de la resta del personal hospitalari per tal de fer front a la complicada situació que vivia l’àrea. No es pot oblidar que des dels sindicats s’ha denunciat reiteradament que l’Àrea de Salut de Menorca s’ha convertit en la més precàries de les Illes Balears, degut als majors retalls pressupostaris i a la desafortunada tasca gerencial.

Per a Maite Salord, el cúmul d’esdeveniments (dimissions dels caps de servei, queixes dels usuaris, el cas de les Rates als voltants dels quiròfans, l’ocupació d’una plaça interina de psiquiatria clínica sense concurs públic, les llistes d’espera més llargues de les Illes Balears, etc.) durant aquests quatre anys, evidencien el que d’inici ja va denunciar el PSM Més per Menorca.

Per altra banda, els menorquinistes consideren molt significatiu que en el currículum del Sr Yebra que s’exposà en la pàgina web del Servei de Salut de Menorca ( http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/noticies-professionals/646-manuel-yebra-sera-nombrado-gerente-del-area-de-salud-de-menorca) es destaqués que el nou gerent “va ser regidor de l’Ajuntament de Maó pel Partit Popular”. Per a ser gerent de l’àrea de salut s’ha de ser del PP? O bé s’hauria de ser un professional acceptat per l’àrea i amb capacitats de gerència?, es demanen els representants del PSM Més per Menorca.

Durant tots aquests anys, tant al Consell Insular de Menorca com al Parlament, la consellera Maite Salord i el diputat Nel Martí han portat a terme iniciatives per tal de denunciar la preocupant situació provocada arran de les retallades en la Sanitat Pública de les Illes. Unes retallades que, de forma directa o indirecta, han fet disminuir la qualitat assistencial que fins ara havia caracteritzat el nostre sistema sanitari. Com afirma la consellera Maite Salord: “Es tracta de retallades salarials, de recursos humans, de material i organitzatives que representen un autèntic atemptat a l’estat de benestar. A un servei, el sanitari, que tots estarem d’acord que és un dret bàsic i fonamental de les persones perquè afecta allò que tenim de més preuat: la salut.”

Ara, amb l’afer del quiròfan, la tensió al Mateu Orfila ha arribat al seu límit i està transcendint l’àmbit del personal sanitari per arribar ja als malalts. I és en aquest punt que des de la formació menorquinista exigeixen al govern del PP que intervengui de forma efectiva per redreçar una situació inadmissible.