Sobre les explicacions de Yebra

PSM Més per Menorca demana la compareixença del Conseller de Sanitat, Martí Sansaloni i la suspensió de Yebra del càrrec de gerent de l’Hospital

Arran de les explicacions del gerent de l’Hospital Mateu Orfila, Manuel Yebra, sobre la seva entrada al quiròfan mentre es duia a terme una intervenció quirúrgica, el grup PSM Més per Menorca:

Menorca

1. Demana la compareixença del Conseller de Sanitat, Martí Sansaloni, perquè exposi els fets davant la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears, i expliqui quines mesures es prendran davant una presumpta violació de la intimitat del pacient.

2. Demana l’obertura d’una investigació interna per clarificar si s’ha produït una violació de la intimitat del pacient, i si és el cas posar els fets en coneixement de la fiscalia. Aquesta investigació, a parer del PSM Més per Menorca, és incompatible amb la permanència de Yebra en el càrrec, i per tant demana la seva destitució immediata, encara que sigui de forma cautelar.