Impulsem el projecte per convertir el Palau Saura en el Museu Municipal de Ciutadella

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella, amb Andreu Cardona, del PSM, al capdavant, ha estat la impulsora d’una actuació a la qual ha donat llum verda aquest dimecres la Junta de Govern del consistori. Es tracta del Projecte d’activitats i obres del Palau Saura, que està cridat a convertir aquest edifici en el Museu Municipal de Ciutadella, un espai obert al públic i que s’erigeixi en el centre cultural del municipi.

L’operació adaptarà l’edifici per poder convertir-lo en el Museu Municipal de Ciutadella, un espai que comptarà amb sales d’exposició i amb una cafeteria unida al pati posterior. El pressupost de les obres a executar és de 89.537,23€, dels quals 40.000€ estaran finançats per Consell Insular, i la resta amb recursos propis.

Cal destacar que aquest edifici històric es va construir entre el 1693 i 1713 i es troba catalogat segons el PEPCHA (Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric-Artístic de Ciutadella), amb la qual cosa compta amb diferents parts protegides, un fet que s’ha hagut de tenir en compte a l’hora d’elaborar el projecte i de delimitar les actuacions a fer-hi.

Entre aquestes, hi ha la realització de paviment al pati enrasat a nivell existent, la instal·lació de baranes de seguretat al pati, algunes d’elles extraïbles, la incorporació de portes tallafocs, el tancament i la reconstrucció del mur exterior del pati que s’havia obert feia uns anys per a pas de maquinària, i el desplaçament d’una porta de vidre interior a l’edifici.

En resum, una intervenció de la qual des del PSM ens sentim força orgullosos d’haver-ne estat part actora, ja que permetrà recuperar per a la ciutat un edifici històric que passarà a ser la seu del Museu Municipal i un espai cultural de referència per a Ciutadella.

Impulsem el projecte per convertir el Palau Saura en el Museu Municipal de Ciutadella
Impulsem el projecte per convertir el Palau Saura en el Museu Municipal de Ciutadella