Instal·larem sistemes d’intel·ligència artificial en el control del consum i fuites d’aigua

#Ambtu Avançam per Ciutadella

Instal·larem sistemes d’intel·ligència artificial en el control del consum i fuites d’aigua

L’aigua és un bé essencial bàsic, i cada vegada més escàs. Per açò, des del PSM Més per Menorca tenim clar que la seva gestió ha de ser un pilar fonamental de la política de la nostra ciutat i illa.

Dedicarem recursos per dotar la xarxa pública d’aprovisionament d’aigua potable dels sistemes d’intel·ligència artificial en el control de consums i fuites, per tal d’actuar-hi i evitar el malbaratament de recursos.

Treballarem per garantir un funcionament correcte del sistema públic de clavegueram i per conscienciar la població d’un ús responsable de l’aigua.

Millorarem la xarxa de recollida de pluvials en les zones més problemàtiques de la ciutat, construirem aljubs als tres camps de futbol per a la recollida i la reutilització de l’aigua de pluja, i promourem la construcció de cisternes i la reutilització de l’aigua de pluja en edificis de nova construcció o quan es faci una rehabilitació. 

A més, continuarem instant a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a seguir invertint en les depuradores per mantenir-les en bon estat i adaptar-les a les noves tecnologies, així com per connectar la xarxa d’aigua dessalada a diferents punts de la ciutat per combinar el subministrament entre aigua dessalada i aigua dels pous.

Aquestes i moltes altres propostes per a Ciutadella, estan recollides al nostre programa i projecte de ciutat per aquests quatre pròxims anys de legislatura. Podeu consultar-ho aquí.