L’Ajuntament bonificarà l’IBI al Club Tennis Ciutadella

El Club Tennis Ciutadella pagarà enguany un 67% manco en concepte d’impost sobre béns immobles (IBI) de les seves instal·lacions esportives després que l’Ajuntament hagi acordat bonifica

L’Ajuntament bonificarà l’IBI al Club Tennis Ciutadella
r part del rebut corresponent a l’actual exercici. Aquest percentatge de bonificació de l’IBI s’ha calculat en funció del temps i també de l’espai que dedica a l’activitat formativa del conjunt de la seva activitat i del total de les seves instal·lacions. La mitjana d’aquests dos conceptes és d’un 67%.

L’Ajuntament, el desembre de 2015 ja va modificar l’ordenança municipal reguladora de l’IBI per tal d’incloure la possibilitat d’aplicar una bonificació de fins el 95% de la quota d’aquest impost a les entitats que desenvolupin activitats d’interès públic i general i que, en el cas de les agrupacions esportives, estiguin compromeses amb la formació esportiva basada en els valors educatius i que estigui en la línia del programa socioeducatiu “Eduquem amb l’Esport a Ciutadella de Menorca”.

L’Ajuntament bonificarà l’IBI al Club Tennis Ciutadella
El regidor d’esports del PSM – Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella, Josep Juaneda, diu “ .. .. en el cas del Club Tennis Ciutadella, a més d’estar adherit a l’esmentat programa municipal, és una entitat que històricament ha treballat en la formació de grans esportistes i per transmetre els valors socials i educatius a través de la pràctica del tennis .. ..”. Josep Juaneda segueix dient “.. .. també volem ajudar a les que dediquen gran part de la seva activitat a la formació fent servir les seves pròpies instal·lacions privades, tenint en compte la dificultat que tenen per a mantenir-les, tal i com feim amb aquelles associacions que empren instal·lacions municipals .. ..”

La mesura, serà aprovada en la propera sessió del ple municipal del dia 16, respon a la voluntat de l’equip de govern de col·laborar amb aquelles entitats esportives sense ànim de lucre que destinen gran part de la seva activitat i dels seus espais a la formació de fillets i filletes en edat escolar.