L’Ajuntament de Ciutadella completa el cloteig de 18 quilòmetres de camins rurals

La regidoria de camins rurals de l’Ajuntament de Ciutadella ha completat, al llarg de les dues darreres setmanes, els treballs de cloteig en diferents camins rurals del terme municipal.

Concretament, s’ha actuat en els camins de La Trinitat, Lloc de Monges, El Pilar, Son Morell, Rebatxol, Caragolí, Ses Vinyes, Son Bernadí, Son Triay, Torre Petxina, Son Marc, entre altres, amb un total conjunt de 18 quilòmetres de camins públics.

Les obres han tingut un pressupost de 21.387,81€ i han estat executades per l’empresa Construcciones Olives S.L., a la qual van ser adjudicades per la Junta de Govern de l’Ajuntament en Sessió Ordinària celebrada el passat 29 de juliol.

Aquestes tasques formen part de les actuacions de manteniment i conservació dels camins rurals municipals asfaltats mitjançant doble reg asfàltic, que es duen a terme anualment fins que no s’executi la seva pavimentació. Des de l’equip de govern, i en particular des de la Regidoria de Camins Rurals, es considera el manteniment en bon estat de la xarxa de camins rurals del municipi com un punt prioritari, tant pel seu valor patrimonial com per l’ús popular que se’n fa com a via cicloturística i també com a eix de comunicació.

L’Ajuntament de Ciutadella completa el cloteig de 18 quilòmetres de camins rurals
L’Ajuntament de Ciutadella completa el cloteig de 18 quilòmetres de camins rurals