“La política agrària del Govern que margina i perjudica el sector de Menorca”

El Govern de les Illes Balears preveu no realitzar cap de les campanyes dutes a terme fins ara a través de SEMILLA per afavorir la compra conjunta de llavors i productes fitosanitaris, a través de les cooperatives i subvencionada pel Govern. Aquest sistema facilitava la compra i a baratava costos als pagesos de Menorca.

Aquesta és la resposta que ha donat el Govern al diputat Nel Martí en pregunta parlamentària escrita. Concretament, el conseller d’agricultura, Gabriel Alemany, respon que durant el 2012 no hi haurà cap campanya de productes fitosanitaris, ni de farratges, ni de cereals. Cap campanya.

La decisió del Govern en les campanyes que tenen la seva incidència a Menorca contrasta amb les majors aportacions destinades a actuacions molt “mallorquines”, com és el tema de la patatao la replantació d’arbres, que hna vist incrementades les ajudes del Govern.

Quant a les ajudes a les Organitzacions Professionals Agràries de les Illes Balears, la resposta del conseller Company és “incerta i desconcertant alhora”, diu Martí. Incerta perquè no informa ni de l’aportació ni dels criteris que s’aplicaran per a la convocatòria del 2012. I desconcertant perquè el 2011 el Govern resol una convocatòria només per a les OPAs de Mallorca, al•legant que les competències en aquesta matèria són dels consells insulars. I deu ser cert, que és així, però també ho és, recorda el diputat menorquinista, que resta pendent la revisió del finançament arran de les noves transferències competencials i de la definició d’Agricultura com a competència pròpia dels consells insulars. Açò no s’ha fet, i mentre el Govern segueix gestionant el 85% dels recursos públics destinats a agricultura, sense tenir les competències.

Una conseqüència d’aquesta disfunció entre qui té les competències i qui té els recursos econòmics és que el Govern utilitzi els recursos no distribuïts per a dur a terme les seves pròpies polítiques, que en el cas que s’esmenta afavoreixen a Mallorca en detriment de Menorca, Eivissa i Formentera.

La distribució del 231.265 euros a les OPAs de Mallorca és la següent: 27.062 euros a l’Associació Intersectorial Agrària, 73.548 a Unió de Pagesos de Mallorca i 130.655 euros per a ASAJA, de la qual va ser president fins fa nou mesos l’actual conseller d’agricultura el Sr. Gabriel Company. Una quantitat que el PSM-Més per Menorca considera desproporcionada si es té en compte el retard de les ajudes Agro o la retirada de les campanyes de llavors i productes abans esmentats.