La situació de crisis és l’excusa del PP per destrossar Menorca

Per al PP, la crisi, la por i l’angoixa d’una situació incerta és la gran oportunitat per destrossar Menorca. Aquesta setmana li toca el torn al PTI. Tiram per la borda la feina feta des de la participació de protecció del territori de tota una generació, en lloc d’adaptar i revisar el PTI, des d’un cert consens i amb la participació dels agents. Així ho assegura el PSM més per Menorca davat la proposta del Consell insular de canviar o deixar suspesa l’aplicació de certes disposicions del PTI, a la vegada que lamenta que s’hagi trencat l’aposta que s’havia fet des de la participació cap a la planificació i ordenació del territori a mig i llarg termini i es torna apostar pels guanys a curt termini i els disbarats urbanitzadors per sortir de la crisi. Tornam a aplicar la recepta que ens ha portat a la situació actual, asseguren.

Cal atacar la idea que modificar el PTI és bo per l’economia, diu la consellera Maite Salord. Quants de llocs de feina es crearan amb aquesta modificació? Quin és l’impacte previst damunt el PTI? Quins estudis econòmics han fet per determinar que la reactivació de l’economia depèn de la modificació d’aquest articles concretes. S’han tingut en compte l’impacte negatiu damunt l’economia? La crisi ha posat de manifest les conseqüències nefastes d’un model econòmic basat en l’especulació urbanística. Com és possible que la solució a aquesta crisi sigui ració doble de l’antiga medicina?

Com hem dit en altres ocasions, des del PSM més per Menorca som conscients que el PTI s’ha d’adaptar als nous temps i que s’haurà de revisar, com tot instrument d’ordenació, i aquesta és una gran tasca que s’ha de fer. Des del consens i la participació. Per tant, primer hem d’avaluar com ha anat, per saber què reformar, adaptar o revisar. I no derogar-lo a poc a poc i amb mesures transitòries i després analitzar com havia anat. El PP vol desfer els esforços de tota una generació de menorquins per protegir el seu territori.
La proposta de canviar o deixar suspesa l’aplicació de certes disposicions del PTI que ha proposat el conseller Huguet,  a la part dispositiva,  és absolutament genèrica: es diu que vol canviar molts d’articles i normes i no diu en quin sentit les vol modificar i què suposarà la modificació.
És patètic instar el Parlament a modificar el PTI o el PDS de carreteres quan la competència és del CIM: adaptar la regulació turística del PTI a les dels decrets; adequar la redacció del Pla a les sentències relatives al Pla  de Telefonia Mòbil; adaptar el PTI a la Directiva de Serveis; corregir les condicions del punt 3 de l’article 20 al PDS de Carreteres; adequar el sòl rústic protegit del PTI a les categories de les DOT; o  deixar suspesa l’aplicació d’aquelles disposicions del vigent PTI que hagin quedat disconformes o obsoletes; tot això ho pot fer el CIM i están, per tant,  abandonant les seves competències a favor  del Govern. Així,  el territori de Menorca ens l’ordenen des de Mallorca (decret mesures urgents, instar a modificar el PTI….). El PP és el partit antimenorquí. Qui estima menorca no la destruix. Per què volen governar Menorca si entreguen el govern a Mallorca?, es demanen.
D’altra banda, estan parlant de seguretat jurídica i ho omplen de règims transitoris i normes provisionals: un règim transitori per als Nuclis Rurals (PTI); un règim transitori per a les unitats d’actuació i sòls urbanitzables; un règim transitori per mantenir les exoneracions, aprovades o sol•licitades motivadament pels municipis; un règim transitori per al planejament municipal que hagi adaptat les seves determinacions a les àrees de reconversió territorial. Tanta transitorietat només serveix per saltar-se la norma que ells mateixos volen aprovar.