Lamentam l’actitud del PP de no assumir la seva responsabilitat davant la davallada de matrícules a escoletes per motius econòmics

Fa mig any vam demanar un pla de polítiques socials d’infància que contemplàs models i recursos d’intervenció, compartits per educació i serveis socials de l’illa, per donar suport als entorns de famílies en risc d’exclusió social, proposta que no va ser acceptada

Hem pogut llegir per premsa que l’informe d’UNICEF adverteix que davallen les matrícules a escoletes perquè les famílies no poden assumir el seu cost. Es tracta d’una notícia que ens preocupa però, per desgràcia, no ens sorprèn. Tampoc ho fa l’actitud del PP de tirar pilotes fora i no voler assumir la seva responsabilitat en tot aquest tema. I no poden al·legar, en cap cas, ignorància. Ben al contrari.

baixa

En el Ple del maig de 2014, la portaveu del PSM Més per Menorca va interpel·lar la Consellera d’Educació perquè ens fes una valoració de l’”Informe d’actualització del Pla i mapa escolar 0-3 de Menorca” i ens explicàs les actuacions que, des del seu departament, s’havien posat en marxa per donar resposta a les demandes que s’hi feien.

Convé recordar que va ser en el Ple del CIM de dia 26 de juliol de 2004 quan es va aprovar, per unanimitat, el “Pla d’ordenació de l’educació 0-3 a Menorca”, revisat per l’Observatori de la Infància i Família l’any 2007, un instrument de planificació i gestió de les polítiques educatives de la primera infància a Menorca, que estarem d’acord que ha resultat una eina útil que ha repercutit positivament en la qualitat d’aquest ensenyament.

En el Ple del CIM del mes de desembre de 2011 es va aprovar una proposta d’acord del PSM Més per Menorca en què, literalment, s’instava el Govern de les Illes Balears a actualitzar i revisar el mapa escolar de les Illes Balears que es va elaborar durant la legislatura 1999-2003, tot incorporant-hi les aportacions que hi facin els sectors que prenen part en la programació general de l’ensenyament.

En aquest sentit, el juny del 2012, l’Observatori de la Infància i Família de Menorca va lliurar a la Conselleria d’Educació i Cultura l’”Informe d’actualització del Pla i mapa escolar 0-3 de Menorca” en el qual s’hi recullen una sèrie de reflexions i de necessitats que, com ja hem dit, vam demanar quina resposta concreta havien rebut per part de la Consellera d’Educació.

D’entre les qüestions que vam plantejar hi havia la demanada que es fessin “Polítiques d’escoletes ajustades a polítiques socials d’infància”. En aquest sentit, vam plantejar quines actuacions es duien a terme, per part del CIM, per tal de coordinar estratègies i eines per oferir a les famílies en situació de pobresa per ajudar-los a revertir la seva situació.

D’altra banda, vam manifestar la nostra preocupació pel tema dels ajuts a les famílies. Les quantitats són les següents: 62.685,41€ (2013), 47.014,06 (2014) i 62.685€ (2015). Ara, any electoral, s’ha tornat a situar la quantitat al nivell del 2013 però la realitat és que la pobresa augmenta. A més, per exemple, durant el curs 2012-2013, només un 50% dels ajuntaments de Menorca van repartir al 100% les beques per escolarització 0-3, fet com a mínim estrany i que ens fa pensar que potser no hi ha uns criteris comuns municipals a l’hora de fer aquests repartiments.

Demanàvem, també, que el CIM lideràs la coordinació de feina conjunta entre escoletes i serveis socials municipals per arribar al màxim de famílies, i també entre tots els municipis, de manera que es pugui garantir que, siguin del municipi que siguin, les famílies seran tractades amb els mateixos paràmetres.

Com que consideram que hi ha actuacions que són fonamentals i que s’haurien de dur a terme per tal de continuar donant resposta als reptes de l’educació de zero a tres anys, vam presentar, en el Ple de juny de 2014, tres punts d’acord, un dels quals remet a la problemàtica avui advertida per UNICEF:

1- El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a articular, en el termini de tres mesos, un Pla de polítiques socials d’infància que contempli models i recursos d’intervenció, compartits pels professionals de l’educació i els del treball socials de tots els municipis de l’illa, per comprendre les dificultats i donar suport a l’educació de la primera infància en els entorns de famílies en risc d’exclusió social.

La resposta de la consellera a totes aquestes qüestions va ser decebedora: ens va acusar de fer política –un debat ideològic- a partir d’un informe tècnic, mostrant un desconeixement preocupant dels objectius del Pla: servir de base i de suport a les polítiques educatives que es duen, o s’haurien de dur, des del Consell. L’Observatori no fa polítiques socials i educatives, el que fa són anàlisis i plantejar propostes, però l’execució política la fa la consellera, i aquí és on es presenten els dubtes respecte a la gestió política d’aquests anys.

La portaveu del PSM Més per Menorca considera que “és fonamental fer aquest Pla, amb la participació dels tècnics del CIM i la col·laboració dels professionals de treball social i educació dels municipis. La coordinació és fonamental per, a partir d’aquí, planificar i donar resposta a les necessitats de les famílies.”