MANIFEST EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA

PSM – Més per Menorca, s’adhereix al manifes “CONTRA de la CONTAMINACIÓ AMBIENTAL de MENORCA”

 

SINDICATURA DE GREUGES DE MENORCA

 

MANIFEST EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA 

 

  • Sabem que hi ha evidències científiques que, a la zona oriental de Menorca, es manifesta un excés de casos de càncer que, potencialment, està causat per la contaminació emesa per la central tèrmica situada al port de Maó. *
    MANIFEST EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA
  • La Sindicatura de Greuges ja va advertir el mes de gener de 2018 a la presidència del CIMe de la seva preocupació per aquesta causa.
  • La Llei General de Salut Pública (33/2011) estableix al seu article 3r que les Administracions Públiques estaran subjectes al principi de precaució que disposa que la existència d’indicis fonamentats d’una possible afectació greu de la salut de la població, fins i tot si hi ha incertesa científica sobre la naturalesa dels riscos, determinarà el cessament, prohibició o limitació de l’activitat.
  • Fa 25 anys l’illa de Menorca fou declarada Reserva de Biosfera amb tot el que això representa.
  • Recentment la Unió Europea s’ha compromès a impulsar i aportar fons per a iniciar la transició energètica de l’illa cap a les energies renovables.

 

DEMANAM

  1. Que es desenvolupi un procediment per mesurar tots els contaminants rellevants; i que en tot moment es facin públics els nivells de contaminació ambiental, el potencial impacte en salut així com les mesures que s’estan prenent per a corregir la situació
  2. Que, en tot moment, la ciutadania estigui informada de la situació actual de les negociacions i del calendari a seguir.
  3. Que tots els Ajuntaments de Menorca, el Consell Insular, el Govern de les Illes Balears i l’Estat espanyol donin suport a aquesta decisió amb tots els seus mitjans.
MANIFEST EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA

CONVIDAM

A tota la societat menorquina, tant a nivell institucional, col•lectiu, associatiu com individual, a adherir-se a aquest manifest per aconseguir la descarbonització i transició energètica de l’illa en les millors condicions i en el menor temps possible.

A Menorca, 16 de gener de 2019

 

*.Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue. Environ Res. 2017;159:555-563

 

 Podeu fer arribar les vostres adhesions responent a aquest mail: sindicatura.greuges@cime.es 

 

.