Per un cogestió aeropòrtuària

Arran de l’anunci fet aquesta setmana per la ministra de Foment, Ana Pastor, de suspendre la implantació del model aeroportuari impulsat per l’anterior executiu espanyol, i de recuperar així el plantejament d’un model de gestió centralitzat i amb participació de capital privat a Aena, el PSM-Més per Menorca reivindica un model de cogestió aeroportuària amb la participació de les institucions balears.

Per al PSM-Més per Menorca, la frase de Pastor plasma la visió de la responsable de la política aeroportuària espanyola: “Aena és de tots i val més que la suma del conjunt de les parts”. Per als menorquinistes aquesta sentència, sumada als recels històrics del PP a descentralitzar la gestió dels aeroports, fa pensar en una venda del hòlding sense segregar cap actiu en solitari.

Aquesta decisió tira per terra la descentralització i la gestió individualitzada dels aeroports, així com la possibilitat de què les institucions balears (Govern, consells i ajuntaments) puguin participar de la mateixa amb una estratègia aeroportuària pròpia, al servei del territori i l’economia de les Illes. Per al PSM-Més per Menorca aquest havia de ser, precisament, un objectiu estratègic, de primer ordre, per aquesta Comunitat Autònoma tan lligada al transport i al turisme.

Els aeroports de les Illes són clau per a la mobilitat i per a l’economia de les Illes, en major grau que a qualsevol altre indret de la península.  Els aeroports són una de les infraestructures més importants per a la cohesió social dels ciutadans i ciutadanes de les illes, tant entre ells com amb la resta de l’estat. Així mateix, el turisme és el principal component del PIB de les Illes, i més d’un 90% dels nostres visitants ho fan per via aèria.

Donada la importància dels aeroports per la nostra economia i el nostre territori, el PSM-Més per Menorca considera justa la demanda d’un model amb majoria pública i amb capacitat de decisió des de les administracions autonòmiques, front d’una gestió privatitzada que prioritza la rendibilitat immediata davant les necessitats de mobilitat i de foment de l’economia de les Illes Balears, com la què es proposa per part de l’Estat.

El PSM-Més per Menorca reivindica la cogestió aeroportuària i la participació de les institucions balears en aquesta gestió, per tal que els aeroports estiguin al servei d’una societat i una economia que depèn totalment del transport aeri. És per açò que el diputat menorquinista Nel Martí presentarà una proposició no de llei reclamant el consens assolit en vàries ocasions entre totes les formacions polítiques presents al Parlament de les Illes, per tal de reclamar a l’Estat un model de cogestió pública i participada per les institucions balears.