Plenari del mes d’abril al Consell Insular de Menorca: proposta d’acord, moció i preguntes

Proposta d’acord (descompte família nombrosa)

El passat juny de 2013 es va publicar a la premsa insular una carta d’una ciutadana que expressava la seva sorpresa pel fet que, tot i expedir el títol de família nombrosa, el Consell Insular de Menorca no aplica, després, descomptes, per aquest concepte, a cap de les activitats que organitza i que van, sobretot, adreçades a famílies (campaments, estades a albergs, activitats d’estiu…).

En el Ple de dia 15 de juliol de 2013 des del PSM Més per Menorca vam plantejar una pregunta a la Consellera de Benestar Social i Joventut sobre si tenia previst aplicar descomptes per a famílies nombroses a les activitats abans esmentades, d’acord amb les competències que la Llei 450/2003 de Protecció de les famílies nombroses dóna a les corporacions locals per fer-ho.

En aquest Ple de dia 15 de juliol de 2013, la resposta de la Consellera, segons consta a l’acta de l’esmentat Ple, va ser que “ella no n’era conscient i que gràcies a aquesta ciutadana posaran tot el tema en ordre i que, per suposat, això s’aplicarà”.

Fa uns dies s’han fet públiques, a la pàgina d’INJOVE, les tarifes del 2014 de les instal·lacions juvenils que gestiona el Consell Insular de Menorca i que, en cap cas, es contempla el descompte per família nombrosa;  així mateix, que també s’han fet públiques les activitats d’estiu INJOVE 2014 en les quals tampoc no es contempla el descompte per família nombrosa.

Des del PSM Més per Menorca consideram que no és admissible obviar els compromisos, ni que siguin verbals, contrets en un Ple del Consell Insular de Menorca, sobretot si tots estam d’acord, i així ho hem manifestat, que aquesta demanda és ben lògica i raonable i, a més, beneficiosa per a les famílies nombroses, i per tot això, vam proposar que la Conselleria de Benestar Social i Joventut apliquésr descomptes per a famílies nombroses a les activitats que organitza i que van, sobretot, adreçades a famílies (campaments, estades a albergs, activitats d’estiu…).

Aquesta proposta d’acord (al final hi ha el document adjunt amb les tres propostes d’acord) va ser aprovada per unanimitat. Al següent vídeo podreu veure totes les intervencions que hi ha va haver en aquesta proposta d’acord.

 

Moció (neteja de platges)

En el passat Ple del mes de març, des del PSM Més per Menorca vam interpel·lar el conseller de cooperació local sobre la neteja de platges i, sincerament, pensam que, potser, el sentit de les nostres preguntes no es va entendre o no el vam saber explicar de forma correcta. L’únic objectiu que té el PSM Més per Menorca és que la neteja de platges es faci de forma correcta i, per açò, vam expressar el dubte que, encara avui, tenim:

La modificació el contracte de la neteja de platges per estalviar un 15%, reduint la freqüència de dies de neteja segons l’època de l’any i prescindint de la direcció tècnica, de manera que la supervisió dels treballs la fa ara un funcionari del CIM, ha influït negativament damunt el servei.

Com ja vam dir en el debat de pressuposts i durant la interpel·lació del Ple passat, no podem entendre que qui diu creure en la Reserva de Biosfera davalli la partida del Servei de Neteja de Platges perquè descuidar aquest aspecte és una greu irresponsabilitat. Ningú no es creu que, amb manco doblers, l’empresa pugui dur a terme les mateixes actuacions i, per tant, mantenir el mateix servei. L’equip de govern del PP ho ha venut com un exemple de bona gestió (reducció de despesa sense que la qualitat del servei es vegi afectada) però és evident que, en el món real, les coses van per un altre camí: si pagues manco, reps manco. I la sensació que tenim –i molts de ciutadans també- és que, en el tema de neteja de platges s’ha anat enrere i es donen situacions que perjudiquen la imatge de Menorca.

Si miram el Pla de Neteja del Litoral, veurem que, de les reduccions que s’han fet (l’empresa en diu “reorganització del servei”), n’hi ha que poden resultar problemàtiques: la reducció d’un equip de neteja durant la temporada baixa, eliminar el reforç de peons durant la temporada alta (quatre equips incorporaven un tercer peó) o el fet que minven el nombre anual de jornals de neteja de platges amb embarcació.

Així, d’aquesta reducció de personal, se’n deriven, al nostre parer, una sèrie de conseqüències molt negatives per una illa que és Reserva de Biosfera:

1. Ha davallat el nivell de neteja de les platges.

La davallada del nivell de la neteja del litoral de Menorca és evident: si davalles el nombre d’operaris, és impossible que es pugui oferir el mateix servei. Hi ha hagut queixes, en aquest sentit, de municipis concrets, com el des Migjorn, l’Entesa des Mercadal, a més de moltes altres que es poden veure a través de les xarxes socials. En el plenari del mes passat quan la Consellera Maite Salord va demanar al Conseller que ens explicàs quina valoració en feia d’aquests fets, la seva resposta va ser: “senyora Salord, vostè frivolitza d’una manera quasi professional. És espectacular la manera com diu les coses a la lleugera.” I no només em van dir que era una “lleugera” sinó que, a més, tenc una gran capacitat per orquestrar campanyes per twitter “per donar coixí” a les meves intervencions. Perquè, com va concloure el Conseller, “ja coneixem com fa feina vostè, senyora Salord”.

Desdel PSM Més per Menorca li demanam al Conseller si pensa que realment totes aquestes fotografies de denúncia que surten de molts d’usuaris són reals o no i si troba que la senyora Maite Salord té res a veure amb la neteja de la platja de Ses Fontanelles? O amb fotografies penjades des del twitter del Life?

platja

Foto extreta d’aquí.

 2. S’ha augment la neteja mecànica en platges verges.

Dels informes mensuals que fa l’empresa, es pot veure que es prioritza, en platges verges, la retirada de posidònia i la neteja, en general, de l’arena amb maquinària. Aquest augment de neteja mecànica és més ràpida, no necessita tant de personal però no és, en absolut, tan recomanable. De fet, influeix negativament damunt el manteniment sedimentari de la platja. En aquest sentit, ens costa que han rebut queixes per escrit (Carta del GOB RE 11657) referents a la platja de Son Saura de Ciutadella, encara que hi ha altres exemples que fàcilment també es poden veure per la xarxa.

Hem vist que el garbellat mecànic i la retirada de posidònia es feia abans de Pasqua amb criteris tècnics: informe extraordinari sobre l’estat de les platges urbanes de Ciutadella abans de la temporada de pasqua de 2010, per exemple. L’any 2012 hi havia un protocol de retirada de posidònia i un altre de garbellat. Ara el tenen? No l’hem vist! Ara (2014) no sabem si s’han seguit criteris tècnics o d’empresa.

3. La manca de neteja de les platges tipus C.

Pel que fa a la neteja de les platges tipus C (aquelles que només són accessibles amb embarcació), el Pla de Neteja del Litoral de 2013 preveia que, en temporada alta (01/05-31/10), en aquestes platges tipus C es faria una neteja manual quinzenalment en la majoria d’elles, o segons la necessitat que detectin els responsables. I a les que només són accessibles amb embarcació es realitzarien 14 jornades de neteja anuals per a tota Menorca! Si ja és un nombre insuficient, hem d’afegir-hi que el Pla no diu de com i quan es faran aquestes 14 jornades i, la veritat, pel que hem vist, dubtam que es facin.

Com a exemple hi ha la zona de Cala Torta al costat del Port de Sa Nitja. És un petit macar, no una platja i queda enfora del Camí de Cavalls, o sigui que és molt poc freqüentada, algun pescador i barques d’esbarjo durant l’estiu. Està qualificada pel Servei de Neteja de Platges del CIM com a tipus C (no accessibles amb tràfic rodat i molt poc freqüentades). Amb fotos dia 22 d’agost del 2013 i de dia 16 de març del 2014 es pot comprovar que només ara, després que l’Entesa des Mercadal, entre d’altres, denunciàs la situació, s’hi ha anat a fer net. Com a mínim, una o dues vegades cada any s’hauria de netejar.

Un altre exemple: dia 25 de febrer, els Escoltes de Menorca, com va sortir per premsa, van a fer net Cala Carabó i van omplir 20 bosses industrials de residus.

4. Qui supervisa l’empresa?

Des del PSM Més per Menorca creiem que hi hauria d’haver un control més estricte per part del CIM de les feines que fa l’empresa i comprovar que aquestes s’ajusten a allò marcat. Perquè, entre les reduccions, hi va haver la del tècnic que dirigia i coordinava el servei. La “reorganització” que han duit a terme va adjudicar aquesta feina a un funcionari del Consell, que ha hagut d’assumir aquesta funció a més de totes les altres que ja duia a terme. Evidentment, pensam que aquesta persona no té temps de seguir fent la seva feina habitual i a més voltar per tot el litoral de Menorca per controlar els treballs que fa FFC. La realitat és que, ara, no es fa el seguiment de la feina. Fins i tot, el Consell ha cedit el vehicle que es feia servir per recórrer el litoral a la Policia Municipal de Ciutadella, cosa que demostra el que estem argumentant.

I no em digui que ho fa la directora insular perquè no hi ha informes de visites a platges de la Directora Insular durant estiu 2011 ni 2013. Sí durant 2012, van ser 5 fins a dia 1 d’agost (de 1 d’agost a 31 de desembre no hem vist informe). Amb cinc visites a principi de temporada, a tota l’illa, difícilment es pot fer una feina de control. I tampoc em digui que quina necessitat hi ha de controlar l’empresa perquè l’ajuntament de Ciutadella, com molt bé vostè sap, li ha hagut d’obrir un expedient per no complir el contracte.

En definitiva, hi ha d’haver una persona responsable, a qui s’alliberi d’altres funcions, perquè pugui fer aquest seguiment i pugui fer els informes tècnics necessaris que ara no es fan, només els que ens dóna l’empresa. L’altre responsable bé que insistia, en els seus informes, sobre aspectes a millorar o a modificar, en base a criteris tècnics rigorosos.

Per tots aquests aspectes que hem comentat i perquè ens sembla molt preocupant que una illa que és Reserva de Biosfera i que basa bona part de la seva economia en el turisme, pugui reduir el pressupost de neteja de platges.

Som conscients que la perfecció és pràcticament impossible però, també, que Menorca no es pot permetre el luxe d’estalviar en temes tan importants –en tots els sentits- com aquest.

Aquesta moció (al final hi ha el document adjunt amb les tres propostes d’acord) no va ser aprovada, ja que el PP hi va votar en contra. Al següent vídeo podreu veure totes les intervencions que hi ha va haver en aquesta moció.

 

Preguntes

Dins el programa “Salut Jove i Cultura”, que promou la Conselleria de Benestar Social i Joventut, hi ha l’activitat “Visita al Consell Insular de Menorca”, adreçada a alumnes de 2n d’ESO, PQPI, Cicles Formatius i Batxillerat. En aquestes visites els participants són rebuts pel President Tadeo i per la Consellera Herráiz.

Per aquest motiu des del PSM Més per Menorca demanam Quins són els temes que es plantegen als alumnes durant la trobada amb el President i la Consellera?

El passat mes d’octubre de 2013 es va detectar, a Maó, la primera palmera afectada per “Becut Vermell”. Des de llavors, la plaga s’ha anat estenent per l’illa.

Per aquest motiu des del PSM Més per Menorca demanam Quines són les mesures que ha pres la Conselleria de Medi Ambient per fer front a la plaga de “Becut Vermell”?

En el següent vídeo hi ha les preguntes i les respostes.

 

Documents adjunts

Proposta acord descompte famílies nombroses

Esmena proposta d’acord família nombrosa

Moció neteja de platges