Sobre el finançament dels partits i les fundacions

El PSM Més per Menorca, a través del grup parlamentari MÉS, defensarà dimecres dia 7 una iniciativa per acabar amb el finançament dels partits a través de fundacions.

El PSM Més per Menorca ha presentat una proposició no de llei que es debatrà i votarà dimecres dia 7, en Comissió d’Assumptes Institucionals, que s’afegeix a la batera de propostes per a reduir despeses evitables i innecessàries lligades a l’activitat de les institucions públiques.  Anteriorment va presentar propostes per a incompatibilitzar dos sous als diputats, per a eliminar el Senat, per a reduir les subvencions de les campanyes lectorals i eliminar el “mailing”, etc., etc.

Nel Martí, diputat autor de la iniciativa recorda en la proposta que l’any 2013 el pressupost de l’Estat va contemplar 3’4 milions d’euros, repartits amb 900.000 euros del Ministeri d’Afers Exteriors i 2’5 milions d’euros del Ministeri d’Educació, per a projectes de fundacions de partits polítics, especialment del PP i el PSOE, però també d’altres formacions polítiques. Aquests dos partits, des del 2003 fins el 2013 van rebre a través de les respectives fundacions 52’6 milions d’euros.

El diputat Nel Martí

Si es mira un any erera, el 2012, la fundació del PP, FAES, va rebre 529.849,88 euros, i això és un 48% menys del que va rebre el 2011. Per la seva banda el PSOE, a través de la fundació IDEAS va rebre 238.510,39 euros, un 75% menys que el 2012. Aquestes partides surten del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, a través de diversos projectes de promoció dels valors democràtics a tot el món. A això, cal afegir-hi el que han rebut del Ministeri d’Educació.

Des del PSM Més per Menorca es defensa que els recursos de Cooperació s’han de destinar a cooperació, i els d’Educació a educació, i els partits no haurien en aquest sentit de restar protagonisme a la societat civil organitzada que treballa eficaçment en aquests àmbits. Val a dir a més que els darrers anys les ajudes destinades a les entitats del món de la cooperació i educació han baixen substancialment.

D’altre banda també consideram que el finançament dels partits polítics i de les fundacions del partits polítics han de ser clar i transparent, i han de sortir d’una única partida econòmica per facilitar el seu control i fiscalització.

Per a Martí, “les xifres criden a la indignació. Cal posar al dia de forma urgent el sistema de finançament dels partits polítics que eviti l’ús de les fundacions com a sistema de finançament paral·lel, alhora que les protegeixi de l’ús il·legal dels recursos públics i estableix un sistema transparent i controlat del finançament dels partits.”

En la proposició no de llei, el PSM Més per Menorca, demana al Parlament que es pronunciï en els següents termes:

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu desacord amb l’actual política del Govern de l’Estat quant al finançament de fundacions vinculades a partits polítics, com a fórmula extra de finançament d’aquests.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a eliminar en el pressupost del 2014 les subvencions que el 2013 el pressupost general de l’Estat, des dels diferents ministeris, va destinar a projectes vinculats a fundacions de partits polítics, i redefinir-les perquè acompleixin la seva funció prevista, quant a cooperació, educació o altres, a través d’entitats cíviques desvinculades de l’activitat orgànica d’un partit.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar una nova llei de finançament de partits que doni compliment i garanties a les demandes de transparència, control i proporcionalitat dels recursos públics destinats a fins electorals i de sosteniment dels partits polítics.

 

PNL finançament partits i fundacions