“Proposam eliminar l’obligació del certificat de resident”

Després d’un any, el certificat de resident segueix sent la norma habitual i no l’excepció. La Comissió de Turisme debatrà la proposta del PSM Més per Menorca en la qual es proposa eliminar l’obligació del certificat de resident mentre no s’implanti de forma completa i eficaç el sistema SARA.

També es proposa que en el cas que es mantengui l’oblgació sigui el Ministeri de Foment qui es faci càrrec de la taxa que paguen els ciutadans pel certificat

Dia 1 de setembre es compleix l’any de vigència de l’obligació per als menorquins i balears de presentar el certificat de residència per a obtenir la bonificació del 50% en la compra de bitllets d’avió i vaixell. Una obligació que ha ocasionat a companyies, agències i usuaris més gestions, més burocràcia i més despesa.

L’objectiu era bo: evitar el frau. Però uns i altres coincideixen que aquesta no era la millor forma d’evitar el frau. El més adequat, i que hagués evitat tants embulls i incomoditats, hagués estat implantar de forma completa el sistema SARA de verificació on line de la residència, sense que així l’usuari hagués de presentar cap certificat en cap moment.

Més d’un any després el sistema SARA no està implantat ni en totes les companyies ni en totes les gestions i usuaris. La realitat és que les companyies que sí l’han incorporat no el poden fer servir per a tots els usuaris degut a problemes d’identificació i de protecció de dades. Aquestes dificultats fan que avui la immensa majoria de ciutadans funcioni encara amb el certificat de residència en paper.

Nel Martí, diputat menorquinista, ha presentat per açò una proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears, que serà debatuda dijous dia 31 d’octubre a la Comissió de Turisme, denunciant el retard en la implantació completa de SARA, i les conseqüències que se’n deriven per als residents illencs. Alhora demana també que el Ministeri de Foment assumeixi el seu error en l’ordre d’aplicar aquesta nova garantia per a beneficiar-se del descompte de resident, retirant l’obligació de presentar el certificat i implantar completament el nou sistema telemàtic.

En qualsevol cas, modificar la normativa que estableix i regula l’obligació de presentar el certificat de resident pot tardar mesos i per açò el PSM Més per Menorca reclama a Foment que assumeixi de forma transitòria, a través de la forma més adequada, les taxes per l’emissió de cada certificat de resident per a viatjar.

Per a Martí el Ministeri de Foment i el Govern no han complert amb el seu compromís: els ciutadans després d’un any segueixen havent de presentar el certificat de resident, amb tot el que açò suposa de gestions, taxes i incomoditats.

Aquest és el text de la proposició no de llei:

“El Ministerio de Fomento pondrá en marcha en Balears antes de final de año, concretamente antes de las Navidades, un nuevo sistema telemático que permitirá comprar billetes para viajar en avión o en transporte marítimo sin necesidad de presentar el certificado de residencia”. Aquestes són les paraules de la Ministra de Foment transcrites i publicades a un diari de les Illes Balears (UH 09/10/2012). La mateixa setmana el conseller de Turisme Carlos Delgado reiterava en sessió parlamentària aquesta compromís del Govern de l’Estat.

Val la pena recordar que des de dia 1 de setembre del 2012 els ciutadans de les Illes Balears hem d’acreditar el lloc de residència amb un certificat per tal d’obtenir el descompte de resident en els bitllets d’avió i vaixell. Aquesta mesura, que es va introduir en els pressupostos generals de l’Estat de 2012, pretenia evitar el frau en l’ús indegut del descompte de resident que, segons el Ministeri de Foment, el mateix any 2012 s’emportà 285 milions d’euros. La introducció del certificat per avalar la residència dels balears va ser també la justificació perquè el govern central reduís en un 17% en relació al 2011 la partida del pressupost general de l’Estat per al 2013 destinada a subvencionar els bitllets d’avió a les Balears i les Canàries.

La decisió d’introduir la presentació del certificat de resident va generar una oposició generalitzada en la societat de les Illes Balears. La presidenta de l’associació d’agències de viatges de les Balears (Aviba), Sylvia Riera, considerà llavors que el certificat només serviria per “embullar la troca: si es vol fer frau, amb aquest nou sistema es pot continuar fent, perquè els certificats es poden anar renovant. A més, no sé si compensa el que esperen estalviar amb el trastorn que suposa modificar el sistema a les companyies (per exemple, hi haurem d’adaptar el sistema informàtic), als ajuntaments i als usuaris”, que hauran de pagar-lo en funció del municipi on estiguin empadronats. Mentre que alguns ajuntaments, com Marratxí, l’expedeixen gratuïtament, altres (és el cas de Palma) el fan pagar.

El nou sistema telemàtic al que es referia la Ministra de Foment l’octubre el 2012 s’anomena SARA i es basa en l’acreditació de la residència en el momento de la compra. Quan un client compra un bitllet, a través del portal web de l’aerolínia o naviliera, es realitza una consulta telemàtica a la base de dades del Ministeri de Foment des de la qual es procedeix a validar si el client és o no resident. Així, en el bitllet electrònic o en la targeta d’embarcament d’un client resident a les Illes ja hi constarà tal circumstància el que farà innecessari la presentació del certificat de resident.

La realitat és emperò que el sistema telemàtic SARA no està un any després plenament implantat. Les companyies de baix cost no el tenen incorporat i la resta de companyies que sí el tenen no el poden fer servir al 100% per dificultats tècniques o de protecció de dades, amb la qual cosa la majoria de viatgers segueixen utilitzant el certificat de paper per comprar els seus bitllets i/o per embarcar a l’avió.

Per les raons abans exposades, el grup parlamentari MÉS presenta les següents proposes de resolució per ser debatudes i, si escau, aprovades:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu malestar i rebuig al Ministeri de Foment pel retard en la completa implantació de la certificació de residència “al moment”, SARA; sistema autènticament útil i eficaç per evitar el frau i alhora evitar el perjudici que crea als residents de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a modificar el marc normatiu per suspendre l’obligació de presentar el certificat de resident per a obtenir la corresponent bonificació, alhora que l’insta a accelerar les gestions per tal d’implantar el programa SARA.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a fer-se càrrec, mentre es mantingui l’obligació de presentar el certificat de resident, de la taxa que han de pagar els ciutadans per a obtenir el corresponent certificat.

PNL Descompte de resident