“Proposam establir un mínim d’accés a l’energia perquè tothom pugui tenir calefacció”

La pobresa energètica fa que milers de famílies a les Illes Balears, com a la resta de l’Estat, no puguin fer front al fred aquest hivern

 

El diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, ha prensetat avui una proposició no de llei amb l’objectiu de lluitar contra l’anomenada “pobresa energètica” que afecta, segons l’Institut Nacional d’Estadística, a una de cada cinc famílies de l’Estat que tenen vertaders problemes per poder posar la calefacció en funcionament durant l’hivern per fer front al fred, perquè els recursos de què disposen són insuficients davant uns preus que no es deixen d’incrementar.

Martí ha recordat que “més de 40.000 llars a Balears ja no tenen cap mena d’ingrés, i això fa que s’incrementin els talls d’electricitat i gas per part de les companyies elèctriques, perquè les famílies no poden fer front a les factures”.

“El Govern del PP a Espanya (i abans del PSOE) són els responsables d’aquesta situació, ja que han supeditat sempre la política energètica als interessos de les grans multinacionals, fins al punt que resulta del tot immoral que mentre aquestes companyies guanyen més que mai i el Govern els permet pujar preus, la gent no té accés a un mínim consum energètic vital per poder gaudir, per exemple, d’una calefacció suficient”, afirma el diputat menorquinista.

La proposició no de llei presentada amb el grup parlamentari MÉS planteja lluitar contra la pobresa energètica establint un mínim consum energètic vital perquè tothom pugui tenir accés a la calefacció bàsica i necessària per viure. I també que aquest objectiu s’incorpori al Pla d’Energies Renovables i Eficiència Energètica a les Illes Balears presentat recentment pel Govern. La proposició també insta les companyies energètiques que operen a les Illes Balears a establir una moratòria en els talls de subministrament elèctric i de gas a les famílies amb recursos insuficients durant els mesos d’hivern, i el Govern central a congelar les tarifes energètiques d’enguany.

(Adjuntam la proposició no de llei, així com dues gràfiques en què es veu l’increment del preu de l’energia els darrers anys).

“Proposam establir un mínim d’accés a l’energia perquè tothom pugui tenir calefacció”

Proposició No de Llei pobresa energetica