PSM Més per Menorca a Ciutadella: equip i programa.

El PSM Més per Menorca es va reunir el passat diumenge 31 al capvespre, per separat, amb els grups polítics del PSOE i de Gent x Ciutadella per tal d’iniciar les converses per constatar la possibilitat, disponibilitat i voluntat de formar part del futur govern municipal de Ciutadella.

Aquestes primeres trobades bilaterals, que van durar més de 5 hores, va servir per posar damunt de la taula els tres aspectes claus que han de marcar els dia a dia del nou equip de govern: (I)Treballar pel poble a partir d’una nova organització basada en la feina en equip planificada, transparent i en l’actitud d’equip, (II) recuperar i motivar la participació dels ciutadans, intentant que l’ajuntament s’apropi als ciutadans -i no al revés-, i (III) prioritzar les principals línies programàtiques a seguir, prioritzant, en un primer moment, les actuacions d’emergència social i, en un segon moment els aspectes programàtics que ens uneixen (que son una gran majoria) i treballar en calma el que ens separen.

En aquesta primera trobada, i després de constatar que hi ha predisposició per part de tots de formar un equip de treball en comú, principalment es va rallar de com poder implementar el nou model de gestió municipal en el que és molt important que tots els integrants de l’equip de govern facin feina de forma coordinada i que l’Ajuntament millori en transparència i en participació ciutadana.

Des el PSM Més per Menorca es considera que només així es podrà per capgirar la forma de fer política i atendre l’iterés general dels ciutadans d’una manera eficaç i efectiva, i satisfer, alhora, una de les demandes més recurrents d’aquest dies, i que vam denunciar durant tota la passada legislatura, que és la necessitat de canviar de dalt a baixa la manera de gestionar que s’ha dut a terme a Ciutadella en els darrers 4 anys, caracteritzada pel descontrol, la descoordinació i la manca de planificació.

Tant el PSM Més per Menorca, com el PSOE com Gent x Ciutadella hem valorat positivament aquesta primera trobada i ens hem emplaçat a trobar-nos conjuntament, ja a tres bandes, a final de setmana per tal de poder rallar ja d’aspectes més concrets del programa electoral, i per compartir quines són les primeres mesures a aplicar per tal de poder garantir els drets bàsics d’aquelles persones que actualment es troben en un context d’emergència social i quins són els grans temes que s’han de solucionar durant aquests propers 4 anys.
Tot i això, tots som conscients que encara hi queda molta feina per fer i que aquests propers dies seran determinats, ja que s’anirant discutint i tancant temes, conscients, emperò, que si finalment fructifiquen aquestes trobades, son les assemblees locals, cercles o agrupacions de cadascun de nosaltres els que tenen la darrera paraula i les que hauran de discutir i aprovar els acords.
Finalment, es va comunicar que des del PSM Més per Menorca també ens volem reunir amb els representats del PP i d’UPCM per tal que les relacions entre l’equip de govern i l’oposició siguin molt fluides i puguin participar de les principals decisions que afecten a l’Ajuntament, entenent el paper important que tenen aquest partits i l’important número de persones que representen.