L’actuació de la fiscalia anticorrupció es va iniciar amb la creació, a proposta del PSM, de la comissió informativa per investigar el Cas NERER

Des del respecte a la presumpció d’innocència, lamentam que el PP hagi posat ciutadella en el mapa de la corrupció

El PSM, dia 30 d’octubre de 2007, just sortir en premsa la informació que el solar del B8 permutat pel Palau Saura Morell havia estat propietat de “Nerer Inmobiliaria SL” només durant minuts perquè, el mateix dia que formalitzava, davant notari, la permuta amb l’Ajuntament de Ciutadella, “Nerer” el venia a l’empresa “Gel-Fux”, va demanar la creació d’una comissió informativa especial amb l’única intenció de d’estudiar si hi va haver alguna irregularitat en la permuta d’aquests immobles.

Així, la Comissió havia de determinar si hi va haver negligència per part de l’equip de govern pel fet de no vetlar de forma correcta pels béns municipals en acceptar una taxació feta per l’empresa venedora i que augmentava el valor del Palau Saura Morell en 800.000 euros en pocs mesos. Per tant, amb aquesta operació, “Nerer” guanyava quasi un milió d’euros a costa del patrimoni de tots els ciutadellencs.

Registre entrada Nerer

La Comissió es va aprovar, per unanimitat, en el ple ordinari de dia 15 de novembre de 2007 i va estar formada per representants de tots els grups polítics, d’acord amb el que determina el Reglament Orgànic Municipal: cinc representants del PP, tres del PSOE, dos del PSM i un d’UPCM, per reflectir la proporcionalitat existent dels diferents grups polítics representats a la Corporació.

En aquest sentit, ja vam valorar de forma molt positiva el suport rebut pel regidor d’UPCM des del principi, suport que va provocar que el PP hagués d’acceptar finalment aquesta comissió. De fet, encara que no l’hagués acceptada, s’hauria constituït igual per una majoria d’onze vots. Aquesta era la trista realitat del PP.

La nostra idea, i així es va fer, era que, una vegada haguéssim arribat a les conclusions oportunes, aquestes es notificarien al ple i quedaria, així, extingida automàticament la comissió. D’altra banda, si es considerava que la informació era prou rellevant, un cop aprovades per ple, les conclusions de la Comissió es remetrien a la Fiscalia Anticorrupció, cosa que es va acabar fent.

Des del respecte més absolut a la presumpció d’innocència, ens felicitam del resultat que ha tingut la nostra iniciativa perquè, a la vista de les conclusions exposades, aprovades amb els vots del PSOE, PSM i UPCM, que ha derivat en l’actuació de la Fiscalia Anticorrupció, la feina que es va fer va ser molt important i va ajudar, sens dubte, a aclarir molts del aspectes d’una permuta que, ja des del principi, el nostre partit va denunciar per irregular i per perjudicar l’interès general i, per tant, el patrimoni municipal de tots els ciutadans. Amb la informació que vam aconseguir treure a llum, pensam que vam oferir a la Fiscalia un bon punt de partida si realment es vol demostrar el que va suposar la permuta en qüestió.

Amb tot, lamentam que el PP hagi posat Ciutadella en el mapa de la corrupció. Per açò, com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella, Joana Gomila, “és més urgent que mai dur a terme polítiques absolutament transparents, que no oferesquin ni una ombra de dubte al ciutadà perquè la corrupció atempta contra les bases del nostre sistema democràtic.”

Moció comissió investigació Palau Saura Morell