El PSM Més per Menorca sempre ha treballat i seguirà treballant perquè Can Saura sigui un referent cultural a Ciutadella.

Quan governàvem durant els anys 2009-2011 i regíem l’àrea de cultura, vam haver de treure un transformador de l’edifici que no complia amb el pla especial del casc antic, vam acabar les obres de Can Saura i vam tramitar el certificat de final d’obres amb l’objectiu d’obrir Can Saura el més prest possible. Per altra banda, el PSM Més per Menorca tenia i té molt clar que a Can Saura hi ha d’anar el museu de la ciutat, que actualment està ubicat al Museu del Bastió de Sa Font, i per això quan es van fer les obres es van posar les instal·lacions necessàries per traslladar-hi el museu del Bastió, un museu que actualment no compleix amb les mínimes prescripcions i que al llarg dels anys només si han fet les actuacions mínimes de manteniment perquè es tenia previst el seu trasllat imminent a Can Saura.

Can Saura cultural

Els darrers quatre anys (2011-2015) que el PSM Més per Menorca ha estat a l’oposició, ha seguit treballant perquè Can Saura, un edifici històric adquirit, pensat, programat, rehabilitat i fins i tot obert en una jornada històrica per a la cultura, realment ho fos. Hem demanant reiteradament treballar en el marc de la subcomissió de Can Saura per debatre el seu ús, com es podria gestionar, etc. però el PP l’ha convocada un parell de vegades. Hem demanat que es redactés un document marc per poder començar a treballar per estudiar la viabilitat de que Can Saura fos cultural que es va redactar -avantprojecte per un nou equipament cultural a Ciutadella de Menorca i la seva viabilitat econòmica- i va ser remès a la oposició el 5 de juny de 2014 pensant que es debatria a la comissió però no va ser així. I mentre, pacientment esperàvem i el PP ens feia creure que s’obriria can Saura com a seu cultural si era viable, l’exbatlle Sr. De Sintas enviava un escrit al Ministeri de justícia en el qual es pot llegir “nos es grato comunicarles nuestra plena disposición a culminar el proceso de cesión a su ministerio del inmueble de propiedad municipal que llamamos Can Saura Miret (…). Sin embargo, los efectos de la aguda recesión econòmica por la que atraviesan las Administraciones públicas han hecho del todo inviable que la previsión como equipamiento cultural pudiera llevar-se a cabo, ni ahora ni a medio plazo. El proyecto de museo, pues, se nos presentaba ahora impensable”. Això no tindria més rellevància si s’hagués produit recentment però és que l’escrit va ser enviat el 23 de març de 2013 i l’avantprojecte redactat un any després el juny de 2014. Jutgin vostès mateixos!

Per altra banda, l’octubre del 2014 vam proposar ubicar els jutjats a l’antiga estació marítima i el PP s’hi va negar; enguany ho hem tornat a fer, i el PP s’hi ha tornat a negar. Per què no es va voler comprometre el PP ha treballar perquè els jutjats anessin a l’estació marítima com va proposar el PSM i ara hi treballaran aquests quatre propers anys? Què ha fet el PP els 10 anys que ha governat, del 2003 al 2009 i del 2011 al 2015, perquè Can Saura fos cultural? Res, més que llogar-lo al Ministeri de Justícia perquè siguin seu dels jutjats. I amb quins arguments ho ha justificat?
1. Que rebríem 108.000€ cada any i això ajudaria a les arques municipals. Un edifici de 2000m2 com és Can Saura l’hem llogat per 108.000€/anuals, és a dir, per 54€/m2 cada any? Posats a millorar les arques municipals ja l’haguéssim pogut llogar per 500.000€, per exemple. Quin estudi econòmic justifica la quantia del lloguer?
2. Que per tenir-lo tancat i es vagi deteriorant, millor llogar-lo. Però és que no l’hem de tenir tancat, ha d’estar obert i han disposat de 4 anys per fer-ho, i no ho han fet i ara ens volen fer creure que els propers quatre anys hi dedicaran esforços? Prometen donar resposta a allò que Ciutadella demana amb participació i fent les coses amb rigor i seriositat quan aquests quatre anys les entitats culturals s’han ofert, com ho feren el dia de portes obertes, per donar una mà d’ajuda i fer propostes perquè avui Can Saura fos cultural però el PP no les ha escoltades ni tingudes en compte?

Ja ho deia na Francisca Foc i Fum : “promeses son flòvies que cauen del cel i a terra no hi deixin ni aigu ni rel