PSM Més per Menorca demana al Govern que es posi al dia amb el pagament de la targeta bàsica

Maite Salord i Nel Martí insten l’Executiu de Bauzá que dins el 2014 pagui el corresponent a 2013 i 2014

El PSM Més per Menorca explica que, per tercera vegada, el Govern de José Ramón Bauzá està retardant el pagament anual de la targeta bàsica. En el BOIB de dissabte es publicava la resolució de la Consellera Sandra Fernández que argumentant “ motius de tresoreria” retarda l’abonament de la targeta bàsica de l’any 2013, que es pagarà dins l’any 2014.

Aquets fets ja varen succeir quan la targeta bàsica de l’any 2011 es va pagar l’any 2012, es va repetir quan la targeta bàsica de l’any 2012 es va pagar l’any 2013, i ha tornat a passar ara, quan anuncien que la targeta bàsica de l’any 2013 es pagarà l’any 2014.

La targeta bàsica és una targeta bancària per adquirir productes de primera necessitat que va destinada a persones majors de 65 anys i a persones amb una minusvàlua superior a 65% que, conjuntament amb la unitat de convivència, tinguin uns ingressos inferiors als establerts anualment (per una persona, inferiors a 5.000 euros; per dues persones, inferiors a 8.000 euros..). L’import de la targeta bàsica és d’uns 180 euros, i fins i des de l’any 1999 (que es va implementar) fins l’any 2010 es va pagar anualment.

La consellera Maite Salord afirma: “que per tercera vegada surti al BOIB que hi ha problemes de tresoreria per poder pagar una ajuda econòmica dirigida a un dels sectors més vulnerables de la població fa empegueir, i demostra quines són les prioritats d’aquest Govern del PP. No valen excuses han tingut tres anys per poder planificar el pagament dins l’any que pertoca i ho han retardat”.

Els menorquinistes reclamen que durant el mes de gener sigui abonada la targeta bàsica de l’any 2013, i que enguany també es pagui la de 2014, perquè si no és així el Govern Bauza s’haurà “estalviat” un any de la targeta bàsica, la qual cosa seria inacceptable.