PSM-Més per Menorca demana més infraestructures sanitàries per a Ciutadella

#Ambtu Avançam per Ciutadella

PSM-Més per Menorca demana més infraestructures sanitàries per a Ciutadella

A la presentació de la candidatura del PSM-Més per Menorca, el passat dimarts 14 de març, la candidata M. Jesús Bagur va remarcar que un dels objectius del programa electoral del partit per a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig és l'ampliació dels serveis sanitaris d'atenció primària, d'especialistes i de la cartera de serveis hospitalaris que s'estan oferint al centre de salut Canal Salat.

Per a la millora d'aquests serveis sanitaris a Ciutadella, el PSM-Més per Menorca planteja dues opcions: ampliar les instal·lacions existents o bé construir un nou centre de salut i que les actuals instal·lacions s'adaptin per a nous serveis assistencials adreçats a la salut mental o d'estades temporals i de respir familiar, entre d'altres.

Pel PSM-Més per Menorca és important que l'ampliació d'aquests serveis sanitaris siguin una realitat, independentment d'on s'ubiquin, per cobrir les necessitats sanitàries de la població i evitar desplaçaments innecessaris a Maó. En aquest sentit, la batlessa Joana Gomila ja va oferir el passat 13 de febrer a la reunió mantinguda amb la consellera Gómez dues parcel·les de Sant Rita, de més de 4000 metres quadrats cadascuna, per a la construcció d'un nou centre sanitari o bé estudiar les possibilitats d'ampliació del ja existent davant la necessitat de millora dels serveis d'assistència sanitària.