PSM Més per Menorca es mostra contrari a la reforma judicial que va incloure la unificació dels jutjats a Palma

En un dels primers documents del projecte de llei de reforma judicial es va contemplar la centralització dels jutjats a la capital de província que, en el cas de les Illes Balears i de Menorca, suposaria haver-se de desplaçar a Palma per a judicis de faltes o per a resoldre un divorci.

Aquest document de reforma de la planta judicial va ser posteriorment “rectificat” i desdit per part del Director General de Relacions amb l’Administració de Justícia, Ricardo Conde. La proposició no de llei es va presentar abans d’aquesta “rectificació” i per tant el seu contingut es fa a partir de contingut del primer text.

En qualsevol cas, el PSM Més per Menorca ha decidit mantenir la proposta per tal de debatre la reforma judicial i els seus efectes a Menorca, i proposarà un acord de resolució perquè qualsevol decisió en aquest sentit tengui en compte tant a les intitucions locals com a les autonòmiques, consells i Govern.

S’adjunta la proposició no de llei i el comunicat amb els motius exposats en el seu moment per a rebutjar la reforma judicial. Els arguments segueixen sent vàlids fins que no es tengui el text final de projecte de llei, atesos els constants canvis incorporats.