PSM Més per Menorca i Iniciativa-EQUO presentarem una proposta d’acord sobre energies renovables en el proper ple del consell

En el proper plenari del Consell Insular de Menorca, de dia 16 de setembre, el PSM Més per Menorca presentarà una proposta d’acord sobre energia renovables preparada, juntament, amb IniciativaVerds-Equo. Es tracta d’una primera proposta conjunta amb la qual, a través de la representant dels menorquinistes, la formació IniciativaVerds-Equo podrà fer sentir la seva veu dins la institució, la qual cosa valoram, les dues formacions, de forma molt positiva pel que té d’important la suma d’esforços a l’hora de dur a terme la feina d’oposició.

Així, presentam una proposta en positiu per tal que es duguin a terme mesures per a la promoció de l’autogestió energètica, atès que ens preocupa veure com l’esborrany de Reial Decret d’Autoconsum, aprovat el passat dia 12 de juliol per part del Govern Central i remès a la Comissió Nacional de l’Energia perquè el revisi -encara que la seva opinió no sigui vinculant-, evidencia la seva manca de suport a les energies renovables pel fet d’eliminar, a la pràctica, l’autoconsum energètic i suposar un cop a la generació d’electricitat distribuïda.

Consideram que la introducció de l’anomenat “peatge de suport” és un impost encobert i una penalització als usuaris amb autoconsum, connectats a la xarxa i que generen l’electricitat per a ús propi a través de fonts d’energia renovables, com pot ser el sol o el vent.

A més, el Reial Decret d’Autoconsum especifica que no es podrà rebre cap contraprestació econòmica per l’excés d’electricitat abocat a la xarxa elèctrica, la qual cosa encara empitjora més la rendibilitat d’aquest tipus d’instal·lacions. En aquest sentit, el balanç net 0 per a l’autoconsum és una eina fonamental per a la promoció de l’autogestió energètica en tant que permet que un client que genera la seva pròpia energia elèctrica pot compensar els saldos d’energia de manera instantània, o sigui, l’energia sobrant que aboca a la xarxa es resta directament de la factura que ha de pagar.

Cal recordar que només el 2% de l’energia que es consumeix a Menorca és d’origen renovable i que la reforma plantejada pel Govern Central no ajudarà en res a capgirar aquesta situació, ben al contrari. Tanmateix, com afirma Maite Salord, “l’equip de govern del Consell Insular de Menorca, durant la presentació del Congrés d’Energies Renovables que va acollir la nostra illa, va evidenciar, tant el President com el Conseller de Medi Ambient, la voluntat de continuar treballant per a la implantació d’aquest tipus d’energia a la nostra illa, cosa que s’ha demostrat, a la pràctica, amb el projecte de dotar la seu de la institució amb una instal·lació fotovoltaica i dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics. És per això que esperam que donin suport a la nostra proposta.”

Aquests són els punts de la proposta d’acord:

1- El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de l’Estat a reconèixer el balanç net 0 per a l’autoconsum, com a eina fonamental que és per a la promoció de l’autogestió energètica.

2- El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Conseller de Medi Ambient a reivindicar el fet insular davant el Govern Central perquè es tingui en compte en els Reials Decrets que s’han d’elaborar sobre matèria d’energies renovables, per tal de continuar treballant per a la seva implantació a la nostra illa.

Per la seva banda, Rafa Muñoz, representant d’IniciativaVerds-Equo, vol destacar “durant la celebració del congrés va quedar clar que el progrés econòmic va estretament lligat a la disponibilitat de recursos energètics i al preu dels mateixos. Menorca depèn en un 98% de la importació d’energia fòssil que cada cap és més cara i suposa una despesa econòmica enorme i sense retorn absurda, si tenim en compte que els recursos renovables de la nostra illa, segons els estudis elaborats pel Govern Balear, són suficients per satisfer les nostres necessitats energètiques. El desenvolupament d’un nou model energètic renovables és possible i requereix d’un pla estratègic elaborat amb la màxima participació que marqui objectius a curt, mig i llarg termini. El desenvolupament de les energies renovables, en la mesura de les nostres possibilitats, hauria de recaure directament en mans de tots els menorquins”.