Refermem l’aposta per la tecnologia LED en la millora de l’enllumenat públic dels carrers de Ciutadella

El compromís del PSM-Més per Menorca amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat ha quedat un cop més palesa gràcies a l’actuació que, des de fa temps, s’està impulsant a través de la Regidoria de Manteniment i Millora de la via pública de l’Ajuntament de Ciutadella, que encapçala José López.

Una aposta que ara s’està materialitzant en l’adquisició de nous punts de llum de tecnologia LED que permetran millorar l’enllumenat públic de diferents carrers del municipi tot estalviant energia i diners.

No es tracta, com ha quedat dit, d’una actuació aïllada, sinó que forma part d’una estratègia que dona continuïtat a la campanya iniciada durant la legislatura anterior pel PSM-Més per Menorca mitjançant el servei de Manteniment i millora de la via pública de l’Ajuntament de Ciutadella.

Aquesta darrera actuació, aprovada a la primera Junta de Govern del mes de febrer, permetrà substituir les lluminàries de tota la primera trama de carrers que connecten amb la Contramurada, els punts de llum dels carrers Degollador, Eivissa, Bisbe Sever, Bisbe Comes, La Creu, Barcelona, Pare Huguet, Fivaller i Sor Àgueda, entre d’altres. Igualment, altres carrers pròxims a aquests ja han vist renovades les seves lluminàries en els darrers mesos, com són el carrer Mallorca, Salord i Farnés, Sud, Alfons XIII o Paborde Martí.

Segons els càlculs dels tècnics de la Regidoria, i tenint en compte que en els carrers afectats hi ha instal·lades 99 lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i que les lluminàries estan enceses unes 4.200 hores a l’any, amb la seva substitució l’estalvi energètic anual serà de 16.720Kwh, i l’estalvi econòmic serà pel cap baix de 3.350€/any.

Unes dades, doncs, que només fan que refermar el compromís del PSM-Més per Menorca en aquesta línia que, a més de millorar l’estètica dels nostres carrers i potenciar-ne la seguretat, permet estalviar energia i diners.

Refermem l’aposta per la tecnologia LED en la millora de l’enllumenat públic dels carrers de Ciutadella
Refermem l’aposta per la tecnologia LED en la millora de l’enllumenat públic dels carrers de Ciutadella
Refermem l’aposta per la tecnologia LED en la millora de l’enllumenat públic dels carrers de Ciutadella