Seria desitjable una llei de finançament dels Consells consensuada per garantir la seva vigència amb independència de qui Governi

Avui, en el Consell Financer Interinsular s’ha pactat el nou sistema de finançament dels Consells Insulars de les Illes. Es tracta, no cal dir-ho, d’una qüestió de vital importància per al Consell Insular de Menorca -institució que és molt valorada pels menorquins, la majoria dels quals voldria que tingués més pes polític- pel que representa a l’hora d’executar les competències que li són pròpies.

Així, sense entrar en el fons del document, que hem rebut fa ben poquet,  el PSM Més per Menorca en vol fer les següents valoracions:
1-     Si la idea és que sigui una llei definitiva i que no es canviï cada quatre anys, el més lògic hauria estat que haguessin donat informació i veu a tots els partits polítics.
2-    En el cas de Menorca, a més, el fet encara és més greu  perquè cal recordar que, a proposta del PSM Més per Menorca, en el Ple del CIM del passat mes de maig, es va aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial de Desenvolupament Estatutari (que s’havia posat en marxa en el passat mandat), que es va constituir el mes de juliol. En aquesta primera reunió, es va començar a tractar el tema de la nova llei de finançament dels Consells. Tanmateix, la reunió preceptiva del mes d’octubre (la Comissió va acordar reunir-se cada tres mesos) no es va arribar a convocar i, ara, ens trobam amb una llei ja feta.

Així, ens demanam per què el PP va voler crear la Comissió? Per què no s’ha reunit per continuar tractant el tema del finançament? És aquest el concepte que té el PP de participació i consens?
Com ja hem dit en altres ocasions, seguim considerant, que és fonamental un gran pacte polític entre totes les forces menorquines per evitar un nou sistema de finançament que no millori la dotació de les competències pròpies. No podem permetre un finançament deficient del Consell de Menorca perquè d’aquest depèn que àrees tan bàsiques com Serveis Socials puguin funcionar.

En aquest sentit, analitzarem l’esborrany presentat avui i farem les oportunes aportacions, sempre des del nostre objectiu prioritari: Menorca i el benestar dels menorquins.