Sobre el debat i votació d’avui en el parlament de la Norma Territorial Transitòria

Lamentablement, i com era d’esperar, avui, la majoria absoluta del PP ha fet possible que s’aprovi la modificació de la Disposició Addicional 9 que crea la Norma Territorial Transitòria, inclosa en la llei de mesures urgents d’ordenació de l’urbanisme sostenible. Amb el nou text s’elimina el termini per a redactar i aprovar inicialment la NTT i atorga al Consell de Menorca la capacitat d’introduir qualsevol canvi en el PTI. “Carta blanca, en definitiva, perquè el PP modifiqui el PTI al seu gust i amb la mínima anàlisi ambiental”.

El PSM Més per Menorca considera que amb la NTT es crea un instrument que permet modificar el PTI i els plans sectorials de forma discrecional i unilateral, sense la participació ciutadana, i amb les mínimes garanties ambientals. Per a Nel Martí, diputat menorquinista, la NTT és un instrument d’urbanisme a la carta, que genera inseguretat jurídica i no resol els problemes reals dels menorquins i menorquines.

Segons Martí, la NTT es basa en una gran falsetat: el PTI frena la sortida de la crisi de Menorca. I aquesta gran mentida amaga el gran fracàs del PP: modificar el PTI en mig any. “Açò va dir Tadeo, que modificaria el PTI en mig any. Han passat quasi 23 mesos, i no han fet res.”

Per escenificar aquesta mentida, Martí ha portat al Parlament una teula rompuda. Segons el Govern del PP, el PTI impedia fer res als “llocs” de Menorca, ni canviar una teula. “Açò és fals. El PTI no genera cap trava a reformar o millorar les cases de camp menorquines, i l’únic que fa és evitar noves construccions en sòl rústic. I per açò es demana que presentin un informe tan senzill com un certificat de resident, una vegada (i no cada vegada que es facin obres). Res més. Les teules es canvien; s’han canviat antany i avui també. L’argument de la teula és una grna mentida.”

En qualsevol cas, el PSM Més per Menorca vol deixar clar que amb la modificació de la DA9 no s’aprova cap contingut. S’aprova una nova figura que ara el CIM haurà de definir i tramitar. I en aquest sentit, el PSM Més per Menorca seguirà treballant per evitar que serveixi de camí per urbanitzar nous paratges i atorgar llicències a la carta.
Nel Martí Llufriu avui al Parlament amb una teula a la mà: “Segons el Govern del PP, el PTI impedia fer res als “llocs” de Menorca, ni canviar una teula. “Açò és fals. El PTI no genera cap trava a reformar o millorar les cases de camp menorquines, i l’únic que fa és evitar noves construccions en sòl rústic. I per açò es demana que presentin un informe tan senzill com un certificat de resident, una vegada (i no cada vegada que es facin obres). Res més. Les teules es canvien; s’han canviat antany i avui també. L’argument de la teula és una gran mentida.”