.. .. Teatre des Born .. .. seguim !!!

El PSM Més per Menorca qualifica de “negligent” la feina de la senadora del PP a Madrid en relació al teatre des Born

 

Davant la notícia de què els Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2018 no incloguin la partida de 150.000€ per a les obres d’adequació i equipament del Teatre des Born de Ciutadella, el PSM Més per Menorca qualifica de “negligent” la feina de la senadora del PP, Juana Francis Pons, i li exigeix explicacions per deixar que es perdin aquests doblers.

Després que la representant de Menorca a la cambra alta i el Partit Popular de l’illa s’atribuïssin el mèrit i fessin ostentació d’haver aconseguit aquests doblers del govern central per al projecte des Born, el coordinador del partit, Miquel Àngel Maria, considera que els fets demostren dues coses: “o bé que a la senadora no l’escolten ni els seus, que el govern del seu propi partit no en va fer ni cas de la proposta que va presentar, o bé que Pons Vila no va fer el seguiment de la seva pròpia iniciativa per garantir que els doblers arribessin a Menorca i a Ciutadella”.

“De fet –afegeix Maria– és evident que la senadora no es va ni preocupar de comprovar que en els pressupostos que ella mateixa va votar a la cambra alta contemplessin aquests 150.0

.. .. Teatre des Born .. .. seguim !!!
00€ que havien de servir per alleugerir la càrrega econòmica que suposa per a l’Ajuntament de Ciutadella acabar i poder reobrir el Teatre des Born”.  En aquest sentit, des del PSM Més per Menorca no dubten a qualificar de “negligent” l’actuació de Juana Francis Pons. 

Per al partit nacionalista és evident que no serveix de res tenir un senador de partits sucursalistes perquè només miren de satisfer i obeir el seu cap a Madrid, una realitat que per desgràcia s’ha posat de manifest en més d’una ocasió. “Menorca necessita tenir veu pròpia a Madrid –afegeix Maria– o no ens en sortim”.

Per altra banda, el coordinador del PSM Més per Menorca també felicita a l’Ajuntament de Ciutadella per la seva prudència i no haver comptabilitzat com ingressos aquests 150.000€ que havien d’arribar de Madrid, “tot i la parafernàlia i el postureig de la senadora i el Partit Popular en relació a les gestions fetes amb Madrid per aconseguir aquesta partida. Si l’equip de govern de Ciutadella s’hagués refiat de les paraules de la senadora, avui la seva actuació negligent implicaria no poder licitar les obres del Teatre des Born i el projecte per poder solucionar el desastre de reforma que va dur a terme l’anterior govern del PP es dilataria per causes no imputables a l’Ajuntament”.

Des del PSM Més per Menorca també posen de manifest que tant el Consell Insular com el Govern de les Illes Balears mantenen el seu compromís d’aportar doblers per al Teatre des Born; insisteixen en què algú haurà de donar explicacions dels motius pels quals s’han deixat perdre aquests 150.000€ de Madrid i consideren que seria interessant que el nou Govern de l’Estat pugui estudiar la manera de fer efectiva aquesta aportació, tot i no està inclosos en els Pressupostos Generals.