Un nou atac a la llengua catalana, disfressat de promoció a les llengües castellana i anglesa

El diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí considera que, més que el joc al Govern d’entrar en el detall de cada una de les propostes, cal desemmascarar i plantar cara al veritable objectiu de fons, que, en el cas del decret de llengües, considera que és reduir les hores lectives en català a l’ensenyament. “A Bauzá el mou una obsessió malaltissa per atacar la llengua pròpia d’aquest país”, afirma Martí tot fent un repàs de les diverses iniciatives contra l’oficialitat de la llengua pròpia, de qüestionament de la unitat o, en general, per dificultar el procés de normalització lingüística, fins i tot al dictat d’organitzacions d’extrema dreta antimallorquinista com ara el Círculo Balear.

“Dinamitador del consens lingüístic”

Nel Martí considera que el decret aprovat avui és una “absoluta irresponsabilitat”, ja que desballesta el consens lingüístic a les aules i creu que serà de molt difícil aplicació pràctica. Els menorquinistes recorden que el decret de mínims, que garantia el 50% de les hores lectives en català com a llengua vehicular de l’ensenyament, havia estat aprovat per un Govern del PP i era un punt de mínim comú denominador entre totes les forces polítiques i actors socials que permetia caminar cap a la normalització lingüística des del consens. El decret de Bauzá fa saltar aquest consens pels aires. A més, el diputat apunta que el decret suposa “una nova intromissió en l’autonomia dels centres i un nou atac a la llibertat dels docents i a la convivència a les aules”.

Garantir el coneixement de l’anglès i el castellà, des del respecte al català

El diputat menorquinista ha insistit que l’objectiu del PSM Més per Menorca és garantir el correcte coneixement de l’anglès i del castellà des del respecte a la llengua catalana com a llengua comuna de la comunitat educativa, i des de la consideració que la llengua pròpia d’aquest país necessita un especial suport institucional per tal de caminar cap a la plena normalització lingüística i cap a la igualtat lingüística real entre les dues llengües oficials. “Quan el 90% dels pares varen avalar a principi de curs el model lingüístic vigent, era perquè eren conscients que garantia als seus fills aprendre català, castellà i anglès”, ha dit.

Segons Nel Martí, quan hi ha estudis que apunten que una tercera part de la població no entén la llengua catalana, “és absurd afirmar que el procés de normalització ha finalitzat, sinó que cal donar ple suport a l’escola en la seva impagable tasca de cohesió social i lingüística en una comunitat plurilingüe com la que viu a les Illes Balears”.

Així mateix, Martí creu que el decret provocarà greus dificultats d’aplicació a les escoles i no s’ha tengut en compte el parer dels que estan cridats a aplicar-lo.