“Una llei agrària en contra del camp, del paisatge i de l’autogovern de Menorca”

“Una llei agrària en contra del camp, del paisatge i de l’autogovern de Menorca”, així resumeixen els menorquinistes el contingut del text de llei agrària presentat pel Govern Bauzá

El PSM Més per Menorca expressa el més absolut rebuig al text presentat pel Govern de les Illes Balears per a tramitar i convertir en llei agrària. Per als menorquinistes l’avantprojecte de llei agrària és “greument perjudicial” per a Menorca: perquè no impulsa el camp com a sector estratègic, i perquè perjudica greument el paisatge i l’autogovern de Menorca.

camp menorca

En aquest sentit volem posar de manifest els següents aspectes:

1. Una llei agrària -cosa que no fa l’avantprojecte presentat pel Govern Bauzá- ha de servir per impulsar el sector agrícola i ramader, regulant aspectes vinculats a la seva activitat i reconeixent el paper fonamental del pagès en la conservació del paisatge.

2. En canvi, l’avantprojecte utilitza la necessària regulació del sector per a modificar normes territorials bàsiques, com la Llei d’Espais Naturals, la Llei del Sol Rústec o les Directrius d’Ordenació del Territori. A través d’aquestes modificacions no només s’eliminen controls ambientals (per exemple en l’explotació d’aqüífers) sinó que es permeten, a decisió del Conseller d’Agricultura, nous usos i construccions de nova planta, eliminant els mínims de parcel·lació per edificar, fins i tot en ANEIS.

3. L’avantprojecte de llei agrària presentada pel Govern del PP oblida precisament als protagonistes de la llei, els pagesos i l’activitat agrària i ramadera. Efectivament, el text del Govern no incorpora mesures eficaces per a fer del camp una activitat rendible, sostenible i respectuosa amb el paisatge, i es dedica en canvi a introduir exoneracions de compliment dels paràmetres urbanístics i de la regulació ambiental amb una clara regulació a la carta. És, en definitiva, una llei per a facilitar la construcció en rústec, l’especulació i la inversió immobiliària, i no per a protegir i impulsar el sector agrari.

4. El Govern continua amb la seva política recentralitzadora contra els consells insulars, atribuint-se competències reglamentàries que ni li corresponen. La proposta de llei agrària incompleix l’Estatut d’Autonomia quan no respecta l’atribució competencial vigent. Agricultura és una competència dels consells insulars, i a aquests els pertoca per tant la capacitat reglamentària.

I el més greu, en aquest apartat, és la manca de resposta a aquesta recentralització per part de qui hauria de ser el més gelós guardià de l’autogovern, el president de Menorca i el PP de Menorca.

En definitiva, l’avantprojecte de llei agrària del Govern és una proposta més del PP (després de la llei general turística, la nova llei del sòl, el reglament turística, etc.) en el sentit de la desregulació urbanística, la desplanificació del territori, el campi qui pugui, l’interès individual per sobre del col·lectiu, per afavorit l’especulació i la construcció en rústic i la terciarització definitiva del món rural. I tot amb les falses excuses de la recuperació econòmica i la viabilitat del sector terciari.

Maite Salord, consellera i coordinadora del PSM Més per Menorca: “L’avantprojecte de llei presentat per Bauzá no ajudarà gens a fer de la pagesia un sector estratègic sinó que, al contrari, afavoreix l’especulació urbanística i, al final, l’abandonament del camp”.

Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca: “El PP aprofita l’avinentensa de la crisi per fer allò que en 35 no s’havia atrevit a fer, convertir el sòl rústic en un valor fonamentalment urbanístic i econòmic. I açò ho va fer ahir a través de la llei de turisme, i ho fan avui a través de la llei agrària.”