Participa!

1 positius 36
negatius 35

Des del PSM Més per Menorca hem proposat una PNL per demanar que s’elimini la figura de l’aforament del rei Joan Carles I. Que trobes?

8 positius 41
negatius 33

Ahir, el Parlament de les Illes Balears, amb els vots del PP, va desestimar una proposta del Grup MÉS per demanar a Rajoy que no indultés Jaume Matas. Creus que s’ha de poder indultar a polítics corruptes?