El PSM Més per Menorca ha apostat i segueix apostant per un projecte de ciutat que millori la ciutat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, comptant sempre amb la participació ciutadana perquè s’ha de governar amb i per a tots els ciutadans.

Per açò, en els dos anys que el PSM Més per Menorca va gestionar a l’Ajuntament de Ciutadella es va aconseguir, entre d’altres:

 • Posar en marxa diverses comissions de participació ciutadana com: el Consell de Ciutat, la Comissió de patrimoni, la de persones majors, la d’entitats de serveis socials, la d’associacions de vesins, la de treball en valors… Escoltant, creant espais de debat i implicant a la ciutadania és com es pot millorar la societat i per tant, és com s’ha de gestionar un ajuntament.
 • Obtenir finançament perquè el Teatre des Born es pogués rehabilitar, treballant prèviament perquè aquest teatre fos de titularitat pública.
 • Acabar les obres de Can Saura.
 • Disposar d’uns cinemes i d’una sala multifuncional.
 • Posar ordre en la hisenda pública controlant i optimitzant les despeses i els recursos i duent un exhaustiu control del pressupost municipal amb l’objectiu de començar a contrarestar el dèficit estructural de l’ajuntament.
 • Facilitar el pagament dels deutes pendents a empreses i autònoms, acollint-se l’ajuntament al Reial Decret 5/2009 de mesures extraordinàries i urgents.
 • Planificar les anualitats i començar a pagar els terrenys de Santa Rita.
 • Aprovar el mapa escolar municipal. Incorporar l’escoleta Francesc de Borja Moll als paràmetres de funcionament del patronat.
 • Redactar i aprovar un conveni nou amb la Conselleria pel centre d’aprenentatge des Pinaret.
 • Reduir la llista d’espera del Servei d’Ajuda a Domicili i atendre més ràpidament l’increment de peticions d’ajuts socials. Col·laborar amb la creació del Social Catering.
 • Cedir definitivament el local municipal que havia de convertir-se en centre de dia d’Alzheimer.
 • Obtenir l’autorització de funcionament de la residència geriàtrica, el que ha permès ingressar anualment 700.000€ provinents de recursos de dependència.
 • Treballar i aprovar el nou conveni laboral del personal del Patronat d’Escoles Infantils, nou conveni laboral del personal del Patronat de l’Hospital i els nous Estatuts del Patronat d’Escoles Infantils.
 • Impulsar el protocol de viatges des de la presidència del Fons Menorquí de Cooperació per prioritzar els viatges de tècnics i no de polítics.
 • Posar en marxa la sala de desfer de l’escorxador.
 • Arranjar i asfaltar el camí de Cala En Turqueta i Son Saura i col•laborar en la neteja del camí de la Reina.
 • Optimitzar recursos humans i materials a l’àrea de serveis generals (reordenació dels locals dels diferents serveis de la brigada, lloguer nova nau, adquisició vehicles, reorganització del treball de la brigada).
 • Optimitzar l’enllumenat públic, inici de l’estalvi elèctric.
 • Actualitzar els pagaments d’aigua d’una zona de Cala Blanca ja que feia dos anys que l’equip de govern del PP no cobrava l’aigua tot i haver recepcionat el servei.

No entenem com l’equip de govern del PP gosa dir que no vam governar per tots els ciutadans, que no vam fer res per millorar els comptes públics, que no vam prioritzar les despeses socials… No es pot criticar per criticar, s’ha de tenir arguments.

Per altra banda, creim que no hauria de ser necessari recordar al grup municipal del PP perquè l’ajuntament de Ciutadella està en aquesta situació econòmica, que no té res a veure amb la gestió feta pel PSM quan governava, sinó amb la mala gestió dels recursos públics quan governava el PP a aquest ajuntament (2003-2009): pagament terrenys de Santa Rita (2.960.000€), S’hort des Llinyà (5.737.000€), Piscina descoberta de la Platja Gran (més d’1.000.000€), Can Saura –Morell (va pagar més d’1.000.000€ de més quan li havien ofert a preu més baix), modificació del projecte de la prefectura de policia (450.000€), augment de l’IBI un 40% en èpoques que l’ajuntament va ingressar més de 2.000.000€ en ingressos extraordinaris per fer inversions que no van fer (Teatre des Born, pista voltadora, escola de música, aparcaments soterrats, carrils bici…), no amortització de cap préstec, donant anys de carència i que ara hem de pagar.

On va anar a parar aquest augment d’impostos? On van anar a parar els doblers que no es van pagar en amortització de préstec? On era el PP per controlar i reconduir aquest desgavell? Si el PP hagués fet el que corresponia l’ajuntament no estaria ara en aquesta situació i els ciutadans no veurien minvats els serveis que se’ls ofereix.

No entenem com després que el batlle i l’equip de govern del PP en reiterades ocasions (poden mirar les hemeroteques i actes dels plens) han ressaltat la bona gestió feta pel PSM en l’àrea econòmica, i han demanat disculpes per com havia deixat les arques municipals l’anterior govern del PP, ara gosen dir tot el contrari. O mentien abans o menteixen ara. O senzillament és que no tenen arguments.

ciutadella

Respecte a la gestió que fa l’equip de govern del PP de l’ajuntament de Ciutadella ens reafirmam en que és un conjunt d’individualitats, amb poca confiança i comunicació entre ells, amb manca de lideratge i poques iniciatives, i amb una gestió que es basa en els fets immediats i d’apagar focs, sense una planificació prèvia.

Alguns temes, entre molts d’altres, que reflecteixen aquesta gestió són:

 • Estació d’autobusos: és un clar exemple de descoordinació. Primer es tracta el tema des de l’àrea de mobilitat, després es trasllada a la junta de portaveus. A continuació el president local del PP vol tractar-ho a nivell de partit sense tenir en compte el que treballa que es fa a l’ajuntament. Als diaris apareixen múltiples informacions de possibles ubicacions proposades pel PP al CIME i a l’ajuntament. I a dia d’avui encara no tenim clar com acabarà el tema.
 • Trasllat centre de dia: Decisió unilateral, sense comptar amb les famílies i usuaris, ni amb l’acord del patronat… reconduïda pels partits de l’oposició que vetllen per les persones i la qualitat de la seva assistència.
 • La renúncia del centre de dia per malalts d’alzheimer: el centre estava equipat i dotat econòmicament i l’equip de govern no va ser capaç de defensar els interessos dels ciutadans de Ciutadella per damunt dels interessos del CIME.
 • Redacció o modificacions de les ordenances: s’ha donat, en general, participació als partits de l’oposició, tot i que la manca de planificació ha fet que s’hagin duit a ple de pressa i sense acabar i no s’ha obert a la participació ciutadana.
 • Piscina municipal: s’ha actuat tard, amb passivitat durant molts de mesos. L’equip de govern insistia en la manca de recursos jurídics per poder tancar el tema. Només s’ha actuat quan ja era inevitable.
 • Equipaments culturals: L’equip de govern no té una idea clara dels usos de Can Saura, motiu pel qual ha primat sempre la part econòmica i no la cultural. El teatre des Born, en més de dos anys que el PP governa no tenim assegurat els recursos per l’equipament del teatre del Born, mentre que n dos anys de govern del PSM es va aconseguir que fos 100% públic i el finançament necessari per rehabilitar-lo.
 • Pla d’ajustament- pla de sanejament: En la redacció del pla d’ajustament, en cap moment es va cercar el consens amb la resta de grups municipals i tan sols es va prioritzar la pujada de l’IBI. En canvi, no va tenir més remei que acceptar altres propostes dels grups municipals per a redactar el pla de sanejament que s’aprovà per unanimitat.
 • Neteja viària- recollida de fems: el regidor responsable hauria de tenir coneixement de les incidències que afecten al servei i de fer complir el contracte, la qual cosa no és així com es va demostrar en la seva compareixença al ple.
 • Retallades neteja d’edificis: De manera unilateral es van proposar uns nous plecs d’aquest servei amb un total desconeixement dels efectes que tindria en els diferents serveis municipals. Tot i ser una proposta de l’equip de govern aprovada per junta de govern, al tractar-se la qüestió en un plenari municipal, a petició de l’oposició, ningú va ser capaç de justificar el motiu de la reducció.
 • Habitatges socials als pisos de la rotonda del Cavall: el PSM, el 2012, presenta una moció per donar un ús social a aquests pisos de propietat municipal. El PP vota en contra d’aquesta moció i en canvi un any després fa la proposta d’ús social d’aquests pisos.
 • Poca comunicació entre els membres de l’equip de govern: no es tracten els temes importants com a equip de feina pel que hi ha regidors que els desconeixen, es superposen feines relacionades amb un mateix tema, es critiquen uns amb els altres, moltes vegades no han llegit ni saben explicar les seves pròpies propostes. S’han dut propostes de l’equip de govern a comissions que les voten a favor i que a la mateixa comissió i després de llegir la proposta demanen una nova votació i s’abstenen alguns dels regidors del PP. Es proposen esmenes al ple per part de regidors del PP que la resta de l’equip desconeixen i que a hora de votar no saben que votar, acabant el batlle per retirar l’esmena proposada pel seu propi equip.

El PSM Més per Menorca, des de l’oposició i assumint que sempre hi ha coses que podem fer millor, hem de fer feina per la nostra ciutat i part d’aquesta feina és controlar les actuacions de l’equip de govern i l’altra part és fer propostes mitjançant mocions, precs, preguntes, presentar iniciatives i fer aportacions. Convidam al grup municipal del PP a l’ajuntament de Ciutadella a informar-se bé de totes les mocions, precs i preguntes presentades pel PSM en aquests dos anys i mig de mandat aquí a la pàgina web per així poder opinar amb més coneixement de causa i reflexionar si el menyspreu cap a la feina feta pels regidors del PSM està fonamentat o no. Nosaltres no tenim res més a dir, ja que hem exposat la nostra visió de la gestió de l’ajuntament amb arguments objectius i clars. Si volen que en xerrem, no tenen més que dir-nos-ho.

Grup municipal PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella

MEMÒRIA FEIM BALANÇ CIUTADELLA