Abans de finalitzar el termini de presentació, ja s’ha esgotat la partida del programa “Menorca, Música i Teatre”

Abans de finalitzar el termini de presentació, ja s’ha esgotat la partida del programa “Menorca, Música i Teatre”, una eina fonamental de promoció i dinamització cultural de l’illa

Evidencia la manca de previsió de la Consellera de Cultura, que l’any passat ja va haver d’augmentar la partida en 15.000€, en un pressupostos que el PP no s’ha cansat de qualificar de “realistes”

Abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds,  el Consell Insular de Menorca ja ha esgotat la partida pressupostària del programa “Menorca, Música i Teatre” del 2014. Les bases d’aquest programa es van aprovar en el Consell Executiu de dia 24 de febrer de 2014 i la concessió dels ajuts es va aprovar el Consell Executiu de dia 7 d’abril de 2014. Tanmateix, en el punt de la proposta, i tal i com costa a l’acta, es diu:

“3r. Atès que s’ha exhaurit el crèdit pressupostari abans de finalitzar el termini de presentació previst en la convocatòria, se suspèn la concessió de noves ajudes, la qual cosa s’ha de fer pública mitjançant la inserció d’un anunci en el BOIB”

La Consellera Maite Salord

En aquest sentit, cal recordar que el 2011, es dedicaven al programa “Menorca, Música i Teatre” 30.000€; el 2012, ja va davallar a 19.000€; el 2013,  14.000€, els mateixos que per al 2014, tot i que l’any passat es van esgotar durant el mes de juny. Després de la denúncia feta  pel PSM Més per Menorca, la Consellera hi va afegir, el mes d’agost,  15.000€ més per cobrir les demandes.

Així, resulta evident la falta de previsió de la Conselleria de Cultura del CIM en uns pressuposts que el PP no s’ha cansat de qualificar de “realistes”.
Cal tenir en compte que aquest programa representa, d’una banda, una eina de promoció fonamental de l’activitat musical i teatral dels grups menorquins; i, de l’altra, un ajut molt important per a la realització d´activitats culturals als pobles de Menorca amb artistes de l´illa. Funciona, des de fa molt anys, de la següent manera: d’entrada, tots els grups artístics, de teatre, de cançó popular, de balls, d´animació, de música clàssica, de música moderna, etc., es poden inscriure en el catàleg d´oferta, catàleg que es fa públic entre els ajuntaments, les entitats culturals programadores, les associacions de vesins i els clubs de jubilats, que són qui poden sol·licitar actuacions.

No podem oblidar que, en uns moments en què els ajuntaments es troben en una situació econòmica molt complicada, més que mai és necessari el suport del govern de Menorca i de la Conselleria de Cultura per tal que la programació cultural dels municipis de l’illa pugui mantenir uns mínims de projecció.

D’altra banda, hem de tenir en compte, també, que el programa “Menorca, Música i Teatre” suposa una eina de promoció importantíssima dels artistes de l’illa, en uns moments en què és fa molt, molt difícil la seva supervivència. Tanmateix, no només no se’ls dóna suport sinó que assistim a un desmantellament, lent però constant, de tot allò que tants anys havia costat de construir i que configurava la riquesa cultural de Menorca: reducció d’ajuts a artistes i entitats; eliminació d’ajuts a la premsa local en català, a Illanvers…

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca al Consell, Maite Salord,  “en uns moments de crisi com els actuals, més que mai, s’ha d’invertir en educació i cultura. El projecte de la “Menorca Talaiòtica”, que no qüestionam, no pot fer oblidar a la Consellera de Cultura la importància que el CIM estigui al costat i doni suport a artistes i entitats culturals de Menorca, així com la necessitat de col·laborar perquè la vida cultura dels pobles de l’illa sigui rica i activa.”

Web del Consell Insular de Menorca on hi ha publicada la convocatòria dels ajuts al programa “Menorca, Música i Teatre”.