L’enèsim anunci, per premsa, de la revisió del PTI evidencia la incompetència del PP en matèria urbanística i el fet que es mou segons pressions particulars

Acaba el mandat i veu com la seva proposta electoral estrella va camí de convertir-se en el seu gran fracàs

És vergonyós veure com des de l’inici d’aquest mandat, ara ja fa 3 anys,  i en la pre-campanya electoral, el PP ha venut fum

imatge campanya territori- etiqueta formatget - copia
respecte a l’ordenació urbanística a Menorca. I més sorprenent és veure com cada actuació que ha fet o ha intentat fer, per desbaratada que fos,  sempre s’ha justificat de la mateixa manera: seguretat jurídica, dinamització econòmica, consens i transparència. Justament, res del que ha estat capaç d’aportar.

El PSM Més per Menorca, des el primer moment, va afirmar que érem conscients que el PTI s’ha d’adaptar als nous temps i que s’haurà de revisar, com tot instrument d’ordenació, i aquesta és una gran tasca que s’ha de fer. Des del consens i la participació, evidentment. Per tant, el més lògic era, primer, avaluar com ha anat, per saber què reformar, adaptar o revisar. I estàvem disposats a fer-ho i a col•laborar amb el Consell Insular de Menorca. Però la realitat, a pesar d’omplir-se la boca de consens i transparència, ha estat tot el contrari.
Així, i després d’anys d’estar a l’oposició del CIM amb sis consellers, el PP va guanyar les eleccions del 2011 emparat en la modificació del PTI, aprovat el 2006. Sembla que aquest temps no li ha servit de gaire perquè, des que és al govern, l’equip Tadeo només ha estat capaç d’actuar sense criteri, sense rigor, sense transparència i deixant que li marcassin el pas les pressions urbanístiques particulars.
Només cal repassar la cronologia dels fets:

 1. Octubre 2011: “El presidente del Consell de Menorca prevé que el equipo de gobierno insular conseguirá llevar a cabo la modificación puntual del PTI a principios de año, a más tardar”.
 2. 15 de febrer de 2012: Les contractacions per la revisió del PTI: el conseller d’Ordenació del Territori va explicar que s’estava redactant un Pla de treball de revisió del PTI i que havia contractar un assessor jurídic per a la revisió del Pla Territorial Insular perquè l’assessoràs. La justificació d’aquesta contractació és que, per dur a terme la revisió del PTI, 10 anys després de la seva aprovació, “són necessaris uns treballs preparatoris de caràcter jurídic”.
 3. 19 de Març del 2012: Intent de modificació del  PTI a través del Govern de les Illes balears i el Parlament, a través d’una disposició al  DECRET LLEI 7/2012 de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible: així, per un costat, el CIM utilitzava la via d’urgència per evitar un debat importantíssim en la societat de Menorca, abdicava de les seves competències i demanava al Govern que ho fes per ell i, finalment, prenia el pèl als partits de l’oposició i a la resta de societat civil i evitava la possibilitat de participar-hi.
 4.  Els serveis jurídics del GIB li aturen els peus: els serveis jurídics del GB els van aturar els peus i els van dir, com també havíem comentat des del PSM Més per Menorca, que aquesta petició discrecional no s’adequava a l’ordenació jurídica.
 5.  Aprovació de la llei 7/2012 de 13 de juny de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible i la disposició addicional 9a en què apareix per primera vegada la NTT del CIM.
 6. 19 de Març del 2013: El conseller d’ordenació, en nom del president Tadeo, anunciava que  demanaria en persona al Parlament que eliminés el termini per redactar la Norma Territorial Transitòria  i que implicava de fet un canvi del PTI de facto. És a dir, demanaria modificar la disposició addicional 9a de la llei 7/2012 que creava la norma territorial transitòria i que li donava un any de termini per redactar-la per sol•licitar que no hi hagi termini temporal per fer les feines.
  transparència
 7. 24 abril 2013: el Parlament, amb els vots a favor del PP, amplia el termini per a la redacció de la Norma Transitòria.
 8. Juliol del 2013: una nova contractació externa al CIM, l’estudi socioeconòmic que serveix de base científica i argumental per a la revisió del model territorial de Menorca, resulta que és un text copiat parcialment d’altres informes i documents que, en molts casos, res tenen a veure amb la realitat de Menorca. A més, quan el PSM Més per Menorca va demanar el  cost de les contractacions per feines tècniques del PTI,  en la resposta, no hi costava el document plagiat.
 9. 19 novembre de 2013: Canvi de conseller d’ordenació del territori al CIM.
 10. 30 de gener de 2014: La consellera Vidal anuncia que la revisió del PTI la durà a terme el mateix equip que va redactar el PTI. Després, ha de rectificar perquè la contractació no es pot fer “a dit”.
 11. 25 de febrer del 2014: La nova consellera d’ordenació presenta el nyap de l’esborrany de la Norma Territorial, amb un redactat generalista i unes legitimacions a mida dels promotors i ajuntaments.
 12.  22 de març del 2014: La consellera i el president del Consell han de rectificar davant l’opinió pública, els ajuntaments i els promotors, i reconèixer que la NTT no pot encaixar la carta als reis (legitimacions) que havien presentat.
 13. 16 d’abril del 2014, després de 3 anys de mandat, ens tornam a assabentar per la premsa que la Consellera anuncia que s’aprovarà la NTT i una modificació del PTI el proper 19 de maig.

Avui, des del PSM Més per Menorca, consideram que el PP torna a rallar de la modificació del PTI per tapar el fracàs en la redacció de la Norma Territorial i de l’urbanisme a la carta que pretenien dur a terme sense cap tipus de seguretat jurídica, motiu pel qual han hagut de rectificar.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca al CIM: “Després de totes aquestes anades i vingudes del PP, i amb la certesa, manifestada en moltíssimes ocasions, que les coses no es feien bé –sense planificació, sense rigor, sense transparència i, sobretot, sense seguretat jurídica-, no sabem com la consellera Vidal encara esperava que el PSM Més per Menorca fes aportacions a la NTT. Ho hem dit sempre: no era necessària i, com s’ha demostrat, és un autèntic nyap. El que s’havia de fer, des del principi, era revisar el PTI. Però no amb anuncis a través de la premsa, com fa avui. Així, em pot ben creure, no ens trobarà