“El Consell Insular de Menorca fa una promoció caòtica de l’oferta monumental de l’illa”

Hi ha manca d’informació d’horaris i tarifes o es dóna informació contradictòria segons quina web es visita

DSC_1114

Tot i les declaracions de l’equip de govern sobre la importància de diversificar l’oferta turística o de la importància del projecte de “Menorca Talaiòtica”, la realitat dista molt de les paraules. Només cal que un visitant o un ciutadà de l’illa entri a la pàgina web del Consell Insular de Menorca cercant informació sobre les possibles visites a fer als monuments de Menorca perquè s’adoni que aquesta informació sobre horaris i visites és inexistent o, fins i tot, contradictòria, en un moment en què a l’illa tenim molts de visitants que han aprofitat la Setmana Santa per fer turisme.

Fem-ne un repàs:

  1. Si s’accedeix a un dels destacats que hi ha a la part inferior de la web del CIM “Cultura a Menorca” (Portal Cultural de Menorca) i s’obre l’apartat “Menorca Monumental” (www.menorcamonumental.net), ens trobam amb els horaris i tarifes del 2012!
  2. Si continuam dins el “Portal Cultural” del CIM ens trobam amb “Agenda Menorca” i “Agenda Cultural”, que són idèntiques. Si obrim l’enllaç “Agenda Menorca”, dins aquesta agenda, hi ha un altre enllaç www.menorcamonumental.org en què hi ha informació de 4! Monuments: Torre d’en Galmés, Talatí de Dalt, Pedrera s’Hostal i Naveta des Tudons, que tenen horaris i tarifes però no se sap de quin any són.
  3. Si, des de la pàgina del CIM,  s’accedeix a “Menorca Talaiòtica”, la pàgina no es carrega i, per tant, no es pot visitar.
  4. Si s’accedeix, a través del cercador de la web del CIM, a la pàgina de “Fundació Destí”, hi ha informacions dels anys 2009-2010!
  5. Si s’accedeix a la “Web Oficial de Turismo de Menorca”, només està en castellà i, a més, els apartats del horaris de les oficines d’informació turística i dels horaris i tarifes de la “Menorca Cultural” estan buits. Per tant, no hi ha cap tipus d’informació.

Si s’obren els enllaços concrets dels monuments, hi ha informació sobre cadascun d’ells, però, pel que fa a horaris i preus, en el millor dels casos ens trobam la frase “Abierto a visitas”. A la Naveta des Tudons, per exemple, ni això. Hi ha un telèfon d’informació que ni tan sols és gratuït. I, a més, es diu que els monuments els gestiona la Fundació Destí. I, com ja hem dit, si es posa al cercador “Fundació Destí”, ens trobam amb informacions del 2009-2010.

Com es pot comprovar, la incoherència de l’equip de govern del PP és més que evident: les passes que es fan perquè els béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca siguin Patrimoni de la Humanitat han d’anar acompanyades, com a mínim, de la possibilitat de visitar els monuments i, sense la informació adequada, això no es pot fer. D’altra banda, si s’ha d’implicar la societat menorquina en el projecte,

DSC_1115

difícilment es podrà fer amb la gestió que es fa dels monuments. És evident, a més, la necessitat d’actuacions per avançar en l’accessibilitat dels diferents monuments.

Just arribar al govern, el PP va desmuntar la Xarxa Menorca Monumental, introduint canvis injustificats de criteris solament pel fet que hi va haver un canvi de color polític. La Xarxa Menorca Monumental havia funcionat amb exemplaritat i pocs recursos i el PP va acabar la gestió cultural dels monuments per passar a una gestió suposadament turística que en realitat, com es pot veure, és quasi nul·la.

D’altra banda, com ja hem dit en moltes ocasions, per optar a la Declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat es necessita, d’una banda, que els monuments siguin excepcionals però, per altra, que la gestió que es faci d’aquest patrimoni sigui modèlica. La feina que s’havia fet per a la creació i difusió de la Xarxa Menorca Monumental, així com la seva ampliació en serveis i número de monuments, esdevé un element imprescindible per poder aspirar amb garanties a obtenir el reconeixement per part de la UNESCO. Amb l’arribada de l’equip de govern del PP,  davalla la qualitat de productes que fa temps que funcionaven per si mateixos i que tant va costar de consolidar, com pot ser el cas de la Xarxa Menorca Monumental.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “fa llàstima veure com es gestiona el patrimoni cultural de Menorca. Ni tan sols tenim la informació més bàsica sobre horaris i tarifes. Es pot pagar per preparar el dossier per optar a ser Patrimoni de la Humanitat; per fer presentacions de rutes turístiques molt polides;  per posar taules a l’aeroport o per fer adhesius i cartells de la Menorca Talaiòtica. Però, només amb doblers, no es gestiona: on és la planificació, la coordinació, la priorització?”