El passat dijous 10 d’abril es va realitzar el plenari ordinari del mes d’abril a l’Ajuntament de Ciutadella. No és el primer cop des de que s’ha iniciat aquesta legislatura que el Batlle ha convocat un plenari sense que hi hagi cap proposta de l’equip de govern (ordre del dia del Ple). Des del PSM Més per Menorca no entenem que un equip de govern no tingui cap tema a dur a plenari, bé, només ho podem entendre des de la falta de feina i planificació.

Moció

El passat mes de desembre es va jubilar l’única metgessa especialista en pediatria que hi havia al centre de salut Canal Salat i per tant aquest centre va quedar sense pediatres. Aquesta situació només es dóna al centre de Salut de Ciutadella, ja que a la resta de centres de salut de l’illa estan atesos per un especialista infantil. Tampoc al servei d’urgències de Canal Salat hi ha cap metge especialista en pediatria, quan hi ha molts de fillets que assisteixen a aquest servei.

Així i tot, volem recalcar tot i que considerem des del PSM la necessitat que els metges que atenen als fillets siguin especialistes en pediatria la bona feina i la bona atenció que es presten als infants les metgesses que atenen actualment el servei de pediatria a Canal Salat. Unes bones professionals que treballen per la salut i el benestar dels nostres fillets.

Centre de Salut Canal Salat

També volem recordar que al passat Ple del mes de febrer es va aprovar per unanimitat la proposta d’adhesió de Ciutadella a la convocatòria d’UNICEF del 2014 per poder optar al reconeixement de “Ciutats Amigues de la infància”. Ja des del PSM Més per Menorca vam constatar que aquesta adhesió no s’havia de quedar amb un simple reconeixement sinó que s’havia de fer feina des de distints àmbits per millorar i garantir com a ciutat els drets dels infants, com pot ser: la millora de l’assistència sanitària; comptar amb els recursos suficients al Servei de Famílies; desenvolupar programes innovadors per treballar la inclusió social conjuntament amb els centres educatius; oferir suficients espais públics per al joc dels infants, etc. tot treballant la corresponsabilitat dels infants en relació a la seva ciutat

És per tot això que en aquest plenari vam instar a IB-Salut a cobrir les places de pediatria del Centre de Salut del Canal Salat amb metges especialistes i a dotar el servei d’urgències amb una plaça de pediatria ja

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat en els punts 1 i 3, i aprovada amb els vots de PSOE, UPCM i PSM Més per Menorca en el punt 2.

Precs

El primer prec presentat en el plenari va ser en referència a l’estació d’autobusos per demanar a l’equip de govern que informàs al plenari i per escrit sobre quina es la proposta i les actuacions que s’estan fent a la zona i voltants de la nova estació d’autobusos. També vam demanar que s’informés de si es disposava d’estudi de mobilitat, de si es realitzarien parades al centre de Ciutadella, com quedaria el carril velo, quina era la data prevista d’entrada en funcionament i quin és l’estat del projecte de la futura estació. La Regidora de Governació va respondre que s’havia arribat a un acord amb les empreses i amb el CIMe perquè l’estació entrés en funcionament dia 1 de maig. La regidora es va comprometre a donar la resta d’informació, per escrit, en una posterior reunió.

En el segon prec vam demanar a l’equip de govern que quan s’hagi de treure el nou plec de condicions per la concessió del Quiosc del Born, aquestes es revisin i es facin arribar a l’oposició per tal que hi puguin fer aportacions, si ho consideren oportú, ja que consideram que s’ha de revisar l’actual conveni en determinats aspectes com l’ocupació de via pública, el tendall i tancament, etc.

El tercer va ser referent al projecte de Ciutat Educadora. Des del PSM Més per Menorca entenem que la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (la Llei Montoro) afectarà greument a tots els programes educatius que s’impulsen des de l’Ajuntament, entre els quals hi ha des del 1999 el de Ciutat Educadora. És per això, que vam demanar a la Regidora d’Educació que ens expliqués quines accions pensava emprendre l’equip de govern al respecte. La resposta va ser un clàssic: “hi seguirem fent feina”.

Teatres des Born remodelat

L’últim prec va ser per demanar sobre el Teatre des Born. Des del PSM Més per Menorca creiem que des de l’equip de govern no s’estan fent suficients esforços per poder equipar el Teatre del Born ni tampoc per tenir aclarit quin sistema de gestió s’ha de fer d’aquest equipament cultural. Molt prest es realitzarà la recepció de les obres i encara no se sap quin tipus de gestió és realitzarà ni qui en farà l’equipament. Per aquest motiu vam demanar a l’equip de govern que ens informàs sobre el conveni amb el Govern de les Illes Balears per saber quina aportació farà aquest, sobre si el Teatre es podrà utilitzar aquest any i sobre l’estat de l’estudi econòmic del cost real de l’equipament. De moment l’equip de govern no disposa de cap d’aquestes informacions, però van deixar clar, que ens passarien el telèfon del Ministeri perquè des del PSM Més per Menorca féssim les gestions oportunes. Un cop més ens trobam davant un equip de govern que no fa feina i no en vol fer.

Preguntes

Es va preguntar a la regidora de Cultura per l’estat del conveni entre l’Ajuntament i el propietari del Molí des Comte per tal de restaurar les aspes. La regidora Sili Pons va contestar que l’Ajuntament posaria les aspes noves buscant finançament a altres administracions per tal que al Consistori no li costés ni un euro. Des del PSM creiem que primer  s’ha de treballar per trobar el finançament necessari per posar en marxa el Teatre des Born i Can Saura, edificis de titularitat pública, abans de realitzar millores i responsabilitzar-nos del manteniment d’altres edificis privats.

Es va preguntar sobre l’estat de les actes de la Junta de Govern i del Ple, ja que l’última acta aprovada i penjada al web del Ple és de dia 14 de juny de 2012 i l’última de la Junta de Govern és de dia 20 de març de 2013. Sense les actes al dia és molt difícil poder fer la nostra tasca d’oposició. Des del PSM Més per Menorca consideram que aquest endarreriment en les actes no és sinònim de transparència.

Es van realitzar preguntes al Regidor de Serveis Generals referent a l’estat de determinats carrers de Ciutadella, sobre l’estat de determinades obres i sobre el conveni amb empreses per canviar les bombetes de l’enllumenat públic per LEDs. El Regidor de Serveis Generals, en Pedro Gener, realitzarà gairebé totes les accions en 15 dies, serà una Setmana Santa entretinguda.

 

Fotos estat camins

Moció assistència pediàtrica

Prec estació autobusos

Prec Quiosc des Born

Prec Ciutat Educadora

Prec Teatre des Born

Preguntes Serveis Generals

Preguntes ple Molí des Comte

Preguntes actes Ple i Junta de Govern