El PP està duent a terme un procés de NODOrització a IB3

Nel Martí: “El PP està duent a terme un procés de NODOrització a IB3”

Al proper ple del Parlament de dimarts 22 d’abril, el Partit Popular aprovarà en solitari un Mandat Marc que segons el diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, suposa la continuació del procés de “NODOrització” de la ràdio i la televisió pública de les Illes Balears.

El diputat menorquí del PSM Més per Menorca, Nel Martí, ha manifestat avui el seu rebuig al text del Mandat Marc, que previsiblement s’aprovarà el proper dimarts al Parlament, al qual el PP ha introduït dues esmenes referides a les modalitats lingüístiques que des de la literalitat no haurien de suposar cap problema ja que el que fan és recollir d’alguna manera el previst tant a l’Estatut com a la Llei de Normalització Lingüística. Aquestes són les aportacions de darrera hora que va introduir el PP:

– “Els mitjans de comunicació públics han de vetllar pel compliment del model lingüístic amb especial cura de les distintes modalitats lingüístiques insulars de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears”.

– “El model de llengua de l’Ens Públic, tant a la televisió com a la ràdio, ha de reflectir les modalitats lingüístiques pròpies del català de les Illes Balears. S’ha de seguir un model amb el qual se sentin identificats tots els parlants de les Illes i que alhora serveixi d’element cohesionador de tot el territori balear”.

El diputat Nel Martí

Martí ha recordat que aquestes aportacions es van introduir després de què el PP, argumentant que les propostes fetes pel PSM Més per Menorca, a través del Grup MÉS, ja estaven contemplades en la Llei d’IB3 o la resta de legislació, hagués rebutjat incorporar qüestions com les següents:

– “L’Ens disposarà d’un servei d’assessorament lingüístic amb funcions tant de correcció com de seguiment de la tasca periodística, que garanteixin un adequat ús de l’idioma així com una efectiva labor de normalització lingüística de la llengua catalana, lligada a la funció de servei públic de la ràdio i televisió. El servei d’assessorament lingüístic ha d’estar previst en el pressupost anual de l’ens i s’ha de dur a terme d’acord amb les orientacions i criteris de la Universitat de les Illes Balears, funció consultiva que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 35”.

– “IB3, dins la seva vocació de servei públic, exhibirà amb caràcter prioritari la cinematografia de directors i autors illencs”.

– “El català és la llengua pròpia dels mitjans audiovisuals públics de les Illes Balears, i s’ha d’utilitzar normalment i preferentment, i esdevenir vehicles vertebradors de l’espai balear de comunicació”.

– “Els mitjans audiovisuals públics han de prestar una atenció especial als productes audiovisuals realitzats en versió original en català i difondre’ls”.

Segons el diputat menorquinista, “el rebuig del PP a expressar la necessitat de treballar per a fer del català la llengua usual dels mitjans de comunicació públics, i el rebuig a fer-ho amb criteris professionals i amb l’assessorament de l’autoritat a la que l’Estatut encomana tal funció, són valorats pel nostre grup com una passa més en la direcció de gestionar l’Ens com una empresa més de ‘lo nostro’ al servei dels interessos del seu partit”.

Martí ha conclòs assegurant que el Mandat Marc “és una passa més cap a la NODOrització d’IB3”, recordant fets com el de tenir un Consell de Direcció cent per cent del PP, disposar d’un Director Gerent que és un ex senador del Partit Popular, les vàries modificacions de la Llei d’IB3 que eliminen responsabilitats del Director i del Consell de Direcció en la seva gestió, o el fet de no voler comptar amb l’assessorament lingüístic de la UIB.