Iniciativa conjunta perquè Camps hagi de donar a conèixer els resultats del DTIL

Atès que la consellera Camps es nega a fer públiques les dades acadèmiques del curs 2013-2014, de forma comparada amb els últims cursos, per a conèixer l’impacte del DTIL sobre el rendiment i resultats acadèmics, tota l’oposició -grup MÉS, grup PSIB, Antoni Pastor i Margalida Font- han presentat de forma conjunta una sol·licitud de compareixença que l’obligarà a assistir i informar de les mateixes en la Comissió Permanent d’Educació i Cultura del Parlament de les Illes Balears.

Aquestes dades ja les han sol.licitat reiterades vegades els grups i diputats de l’oposició i en cap moment la conselleria les ha facilitat. De fet, en seu plenaria la consellera Camps va afirmar que no hi havia canvis significatius en els resultats, utilitzant com a mètode la globalitat de totes les assignatures, tant si s’han impartit en anglès com si no. En canvi, altres fonts, amb dades aportades pels centres escolars, indiquen el contrari.

L’oposició considera que no pot passar més temps sense que els pares, la ciutadania i el Parlament tenguin tota la informació sobre les repercussions del DTIL.

 

Iniciativa conjunta perquè Camps hagi de donar a conèixer els resultats del DTIL