Bauzá deixa Balears sense 3/24 i Súper 3/C33

Bauzá, a menys d’una setmana de l’adaptació al nou dividend digital, no garanteix la continuïtat de 3/24 i Súper 3/C33.

Nel Martí considera que el Govern juga amb l’ambigüetat i amb les excuses tècniques per no confirmar el que passarà dia 31 de març: la pèrdua de dos canals més en català.

“No són tècniques sinó ideològiques i fòbiques les raons per les quals Bauzá deixa Balears sense 3/24 i Súper 3/C33. Perdrem llibertat d’informació i un instrument de normalització molt important, però ni una cosa ni l’altra són interessen al PP.”

Fa un mes el vicepresident Antoni Gómez afirmava en el Parlament, a pregunta del diputat de MÉS Nel Martí, que “tècnicament no es poden utilitzar els multiplex dels consells insulars”. Ara, en resposta escrita, el Govern ho “estudia”, però a menys d’una setmana perquè es faci efectiva la nova reordenació amb el dividend digital no garanteix la continuïtat de 3/24 i Súper 3/C33. Al l’inrevés, confirma que es deixaran de veure a les Illes Balears. S’adjunten les respostes escrites.

TV3, C33, Super 3 i 3/24

MÉS ha presentat una proposició no de llei que es debatrà avui a la Comissió d’Assumptes Institucionals, en la qual demana al Govern que s’impliqui per a garantir la recepció de tots els canals de televisió en llengua catalana a partir del l’1 d’abril de 2015.

La regulació estatal de l’espai radioelèctric preveu suprimir canals de TDT per deixar freqüències disponibles per a la telefonia mòbil de 4a generació. Nel Martí considera que aquesta reordenació no pot servir d’excusa per suprimir canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Val a dir que la normativa contempla la supressió d’un dels dos múltiplex que actualment tenim a les Illes Balears.

En aquest sentit, MÉS fa dues propostes. En primer lloc, instar el Govern perquè asseguri la recepció dels actuals canals de la CCMA (TV3, 3/24 i Súper 3/C33). I en segon lloc, que reclami de l’Estat una consideració específica, per tenir llengua pròpia, per a les Illes per a mantenir, igual que ho fa Catalunya, els dos múltiplex autonòmics. “El Govern ha d’explicar si ha defensat aquesta especificitat o no, i quines gestions ha fet”, explica el diputat Nel Martí.

En aquest sentit, Martí recorda que els consells hi estan disposats. Fins i tot el Consell de Menorca ha aprovat una resolució que recull les mateixes propostes de MÉS.

“No basta quedar-nos només amb TV3”, diu Nel Martí. “No podem acceptar una altra retallada en la recepció de canals en llengua catalana, que compartim amb altres comunitats, perquè aquest és un element important per a la normalització i la cohesió lingüística”.

A les Illes Balears disposam actualmente de dos múltiplex d’àmbit autonòmic a través dels quals podem veure:

– Múltiplex 1 (que correspon al canal 26): TV3Cat, 3/24 i C33/Super3.

– Múltiplex 2 (que correspon al canal 65): IB3, IB3 HD i Canal 4.

La reordenació de l’espai radioelèctric significarà la utilització del canal 65 per als serveis de telefonia mòbil de 4a generació i, per decisió del Govern espanyol, l’eliminació d’un dels 2 múltiplex autonòmics. Concretament, desapareixerà l’ubicat al canal 65, que actualment ocupen IB3, IB3 HD i Canal 4.

Per aquest motiu, el Govern i IB3 ja han començat a fer passes perquè la televisió pública es pugui continuar veient, però al canal 26 (per on actualment emeten els 3 canals de la CCMA). Han retirat d’aquest múltiplex un dels 3 canals de la CCMA (el 3/24) i l’han passat al múltiplex del canal 65, que a final de mes desapareixerà.

Al final, si el Govern Bauzá no canvia de plans, a partir de dia 1 d’abril del 2015, a les Illes haurem perdut dos canals en català dels que fins ara veiem.

Nel Martí proposa que s’utilitzin els múltiplex insulars (ara mateix en tenim 1 per a Mallorca, 1 per a Menorca i 1 per a Eivissa i Formentera) per a mantenir, i fins i tot augmentar, l’arribada de canals en llengua catalana a través de la TDT.

En aquest sentit, es proposa usar els canals de què disposen els consells insulars per a emetre-hi IB3 i IB3 HD i aprofitar per a complir amb el marc legal que indica que la televisió autonòmica ha de realitzar desconnexions per a cadascuna de les illes i oferir-hi una intervenció significativa als consells insulars.

D’altra banda, el múltiplex autonòmic podria donar cabuda a TV3Cat, 3/24 i C33/Super3 i fins i tot a Esport 3, amb garanties de qualitat.