Bauzá encara no ha entregat cap títol de batxillerat o cicle formatiu als alumnes

El Govern de Bauzá encara no ha lliurat cap títol als alumnes que van acabar batxillerat o cicles formatius els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 (o sia, cap)

Nel Martí: “No és qüestió de més recursos, sinó de mala gestió”

I tots els alumnes han pagat les respectives taxes d’expedició per a obtenir el títol, però no el tenen. Normalment, els títols han tardat

El diputat Martí

un any o dos ens arribar als centres escolars, especialment quan aquest era un servei centralitzat amb l’empresa per la fàbrica de moneda i trimbre i les sol·licituds es feien totes a mà. Avui això no és així, i tot es fa telemàticament a partir del programa de gestió de dades, el Gestib. Tot i això, ja fa quatre cursos que els alumnes no reben els seus títols.

Davant les queixes dels alumnes i dels centres la Conselleria d’Educació no respon.

“La deixadesa de Riera i Bauzá respecte del món educatiu és total”, diu Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca. El mal funcionament de la Conselleria d’Educació arriba a extrems inusuals i incomprensibles, com per exemple la gestió de les titulacions. Per a Martí és innacceptable que una vegada l’alumne ha pagat la taxa corresponent estigui més de tres anys a rebre el títol, i hagi de funcionar amb un resguard. No és qüestió de més recursos, sinó de mala gestió.

El diputat del PSM Més per Menorca ha demanat explicacions a la Consellera d’Educació, Núria Riera, i espera que almenys respongui al control parlamentari, ja que no és capaç de respondre a alumnes i centres.