Demanam al Govern com pensa garantir la recepció de tots els canals en català

El diputat Nel Martí reclama mantenir els dos múltiplex autonòmics i que la reordenació de l’espai radioelèctric no vagi en detriment de l’oferta audiovisual en la nostra llengua

El diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí demanarà al Govern com pensa garantir la recepció de tots els canals de televisió en llengua catalana a partir de l’1 de gener de 2015. La regulació estatal de l’espai radioelèctric preveu suprimir canals de TDT per deixar freqüències disponibles per a la telefonia mòbil de 4a generació.

TV3, C33, Super 3 i 3/24

El diputat Nel Martí considera que aquesta reordenació no pot servir d’excusa per suprimir canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Val a dir que la normativa contempla la supressió d’un dels dos multiplex que actualment tenim a les Illes Balears. En aquest sentit, el Grup MÉS fa dues peticions. En primer lloc, que el Govern asseguri la recepció dels actuals canals de la CCMA (TV3, 3/24 i Súper 3/C33), i que presenti al Parlament una proposta que ho faci possible. En segon lloc, que reclami de l’Estat una consideració específica, per tenir llengua pròpia, per a les Illes per a mantenir, igual que ho fa Catalunya, els dos múltiplex autonòmics. “El Govern ha d’explicar si ha defensat aquesta especificitat o no, i quines gestions ha fet”, explica Martí.

“No basta quedar-nos només amb TV3”, diu Nel Martí. “No podem acceptar una altra retallada en la recepció de canals en llengua catalana, que compartim amb altres comunitats, perquè aquest és un element important per a la normalització i la cohesió lingüística”.

A les Illes Balears disposam actualmente de dos múltiplex d’àmbit autonòmic a través dels quals podem veure:

– Múltiplex 1 (que correspon al canal 26): TV3Cat, 3/24 i C33/Super3.
– Múltiplex 2 (que correspon al canal 65): IB3, IB3 HD i Canal 4.