Bauzá es reserva 1.824.000 € per a campanyes institucionals pre-electorals

Buazá es reserva 1.824.000 euros per a la comunicació institucional durant el 2015, any electoral

Efectivament, el Projecte de Pressupost de la CAIB per al 2015 incrementa en quasi un milió d’euros la partida del programa 126C, de Comunicació Institucional, que gestiona i disposa la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. Concretament passa de 969.000 euros l’any 2014, a 1.824.000 euros per al 2015, any electoral.

Bauzá

Les despeses derivades de la tasca institucional en el procés electoral estan incloses en una altra partida, Programa 460, Eleccions i Partits Polítics, al que destina 1.800.000 euros. És a dir, que les despeses d’una hipotètica campanya informativa dels comicis afecta a aquesta partida i no a la Comunicació Institucional que també disposa d’una partrida semblant, 1.824.000 euros. “És curiós que Bauzá disposi de més recursos ell tot sol per a comunicació institucional (1.824.000 euros) que tota la partida de despesa i subvenvions a partits per a les eleccions autonòmiques del 2015, 1.800.000 euros. Curiós o sospitòs?”, afirma el diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí.

Per a Martí, és impossible no fer-se aquestes preguntes: “Per a què serviran idò els 1.824.000 euros de Comunicació Institucional que gestiona directament Presidència? Per a què necessita quasi un milió més l’any 2015, any electoral? Farà Bauzá una altra campanya com la dels 1000 dies de Govern, clarament electoralista, incomplint la Llei electoral i la Llei de publicitat institucional.”

El diputat menorquinista està convençut que durant els primers mesos del 2015 el Govern llançarà una nova campanya institucional, a semblança dels “1000 dies de Govern”, en la qual Bauzá voldrà convença els ciutadans dels seus èxits. I ho farà a càrrec de l’hisenda pública, i practicant tot el contrari del que ha predicat, l’austeritat.