Marivent gasta quasi 700.000 € en serveis de manteniment, entre d’altres per a la prevenció de plagues i desratització

El Govern adjudica el servei de neteja del Palau de Marivent per a un any, amb un cost de 380.000 euros

“Ja sol ser un clàssic cada vegada que es debat el projecte de pressupost de la CAIB parlar de la partida econòmica que es destina al sosteniment del Palau de Marivent. Però no n’hi ha per a menys. Durant una legislatura s’han destinat a la residència on la família reial fa les seves vacances 1.500.000 x 4 = 6.000.000 euros. Una quantitat que el Govern Bauzá veu petita quan parla dels reis, però que veu gran quan parla dels menjadors escolars, dels transport escolar i altres ajuts escolars als quals dedica 900.000 euros”, explica el diputat Nel Martí.

Marivent

El més “indignant” de tot açò és que es destinin tants recursos per a mantenir una residència que bàsicament s’utilitza un mes a l’any, amb despeses “sorprenents”. Aquí hem agrupat (amb els seus enllaços) tots els serveis adjudicats durant el govern de Bauzá fins a dia d’avui que apareixen a la plataforma de contractació de la CAIB, i podem veure com el manteniment del sistema de climatització costa cada any 47.000 euros; o que el manteniment del sistema elèctric va costar l’any 2012, 47.000 euros; o la desratització i prevenció de plagues externes per un any costa 41.300 euros (fet dues vegades); o que el servei de neteja i manteniment, adjudicat el 7/7/2014, per un any costa 380.224 euros.

En total, l’adjudicat en aquests serveis i obres durant aquest mandat arriba a 697.424 euros
1. Servicio de mantenimento preventivo y mantenimiento correctivo de la instalación de climatización de los edificios y zonas del complejo residencial de Marivent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

2. Servicio de mantenimento preventivo y mantenimiento correctivo correspondiente a la instalación eléctrica de los edificios del complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

3. Servicio de limpieza de los edificios del Complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

4. Control y prevención de plagas en las zonas exteriores del complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

5. Obras en el Complejo Residencial de Marivent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Obras

6. Prorroga del servicio de control y prevención de plagas del complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

7. Prórroga del servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo correspondiente a la instalación de climatización en los edificios y zonas del complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

8. Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo correspondiente a la instalacion de climatizacion en los edificios y zonas del complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

9. Contrato del servicio para la limpieza y el mantenimiento de los eficicios del complejo residencial de Marivent y Son Vent.
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios

Per aquest motiu, el PSM Més per Menorca (Grup MÉS) ha presentat esmenes al projecte de Pressupost de la CAIB per eliminar totes aquestes despeses, i proposa destinar-les a menjadors escolars i acció social.

Licitacio28966AD