“La renúncia, la deixadesa i irresponsabilitat del PP en la gestió de l’antic hospital sociosanitari”

fotos - copia

“Ni Bauzá, ni Tadeo, ni Reynés, han fet res per fer possible l’aspiració de Menorca de convertir l’antic hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari que doni resposta a les necessitats en aquest àmbit”, afirma la coordinadora i consellera del PSM Més per Menorca, Maite Salord.

“Cap passa: ni un estudi de necessitats, ni s’ha convocat la Mesa de Recursos Sociosanitaris, ni s’ha iniciat la revisió del Pla d’usos, ni s’han encomanat els estudis sobre l’estat de l’immoble, etc. I després de quasi quatre anys de silencis, el Govern, d’amagatotis, sol·licita la reversió de la cessió de l’immoble hospitalari. A açò no se li pot dir res més que engany, deixadesa i irresponsabilitat”, afegeix el diputat menorquinista Nel Martí.

El PSM Més per Menorca ha sol·licitat, des del primer dia que l’Hospital Verge del Toro va deixar de ser centre hospitalari, que el Govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca facin les gestions necessàries per a convertir l’antic immoble en centre sociosanitari, donant prioritat als usos relacionats amb els serveis de centres de dia i unitats de respir. De fet, així ho va fer el Consell de Menorca, des del mateix any 2008, amb la definició i elaboració d’un pla d’usos sociosanitaris per a l’antic hospital que va presentar el 2009.

Posteriorment, els menorquinistes han presentat al Consell de Menorca i al Parlament diverses iniciatives encaminades a assolir el mateix objectiu. Precisament, l’inici de la legislatura del president Bauzá i Tadeo, l’any 2011, el PSM Més per Menorca va presentar una proposició no de llei al Parlament instant al Govern a respectar la voluntat del Consell de Menorca en el sentit de convertir el Verge del Toro en centre sociosanitari. En la proposta els menorquinistes demanaven que la concreció dels usos es fes tenint en compte el pla d’usos elaborat pel Consell de Menorca, i amb la constitució d’una mesa formada per les administracions i les entitats implicades de Menorca.

La PNL va ser aprovada per unanimitat, incorporant una esmena del PP en la qual es posava l’enfasi en la mesa de debat per a definir el pla d’usos, i no tancar-se al pla ja elaborat per l’anterior executiu insular. L’esmena va ser incorporada, i la proposta aprovada per unanimitat.

Aquella resolució s’aprovava amb el següent text:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè l’immoble de l’antic hospital Verge del Toro a Maó, del qual serà titular properament, sigui convertit en un centre sociosanitari de Menorca, els usos del qual han de ser revisats i acordats a través d’una mesa constituïda pel Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i les entitats menorquines implicades.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estudiï la possibilitat que aquest immoble pugui acollir en el futur altres usos sociosanitaris públics no prevists en el pla d’usos existents”

Tot i que va ser un tema molt insistit pel Partit Popular durant, sobretot, el darrer any de legislatura anterior, les passes fetes per tirar endavant el centre sociosanitari a l’edifici de Verge del Toro han estat pràcticament nul·les i avui ens adonem que renuncien a fer res.

Tres anys després, i després de no fer res ni a GIB, ni al CIMe ni a l’ajuntmaent de Maó, dimarts que ve, dia 25 de novembre, el ple del Parlament de les Illes Balears debatrà una proposta del PSOE sobre Son Dureta, en la qual es demana l’adequació i rehabilitació de l’antic hospital Son Dureta com a espai sociosanitari. MÉS per Menorca ha presentat una esmena d’addició en la qual reitera el que sempre ha sol•licitat, tant al Consell de Menorca com al Govern de les Illes Balears, i que ara, arran de la decisió del Govern, torna ser actualitat.

L’esmena que ha presentat i que es debatrà i votarà dimarts que ve és aquesta:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no renunciar a la cessió de l’antic hospital Verge del Toro i a impulsar, tal com ho va sol.licitar en el seu moment el ple del Consell de Menorca, la conversió de l’immoble en un centre sociosanitari de Menorca els usos del qual han de ser acordats amb els sectors i les entitats menorquines implicades.”

Dimarts serà, per tant, el moment de comprovar quina és la posició dels diputats de Menorca, del PP menorquí i del president del Consell de Menorca, Santiago Tadeo. Des del PSM Més per Menorca demanan coherència al PP i lleialtat als diputats populars amb Menorca.

“Es possible redreçar la situació, emperò per fer-ho és imprescindible que el PP recuperi el seu compromís amb el projecte de centre sociosanitari al Verge del Toro; i que voti, lògicament, a favor de l’esmena de MÉS”, conclouen Maite Salord i Nel Martí.