Bauzá vol retallar els consells, a través de decrets com el turístic

Clarament, inqüestionablement, el decret turístic impulsat pel Govern de les Illes Balears envaeix les competències i la capacitat reglamentària dels consells; vulnera l’Estatut d’Autonomia revisat l’any 2007. I han dit tant el Consell Consultiu com els tribunals de justícia.

“El Govern Bauzá no creu amb l’autogovern dels consells, i els voldria delegacions del Govern Balear”, diu Nel Martí

Davant les versions, tant del Govern com d’algunes entitats empresarials, que argumenten i defensen la necessitat d’un decret “balear” de reglamentació de la competència turística d’ordenació, el PSM Més per Menorca vol reiterar el seu posicionament amb nous arguments.

Consells i Govern

Aquest és el cas del Decret 62/2007, de 18 de maig, impulsat pel govern Matas, sobre l’activitat secundària de música en zones turístiques. S’adjunta el text. L’esmentat decret, avui declarat nul per una sentència judicial del 14 de setembre del 2010, pretenia desenvolupar reglamentàriament una activitat afectada per la competència d’ordenació turística i per la competència d’activitats classificades. Aquest decret va ser precisament recorregut tant pel Consell de Menorca com per altres entitats empresarials, entre elles l’Associació Hotelera de Menorca (pàgina 6 de la Sentència) que ara, amb el projecte de decret de desenvolupament de la Llei Turística, té la posició contrària. El 2007 ASHOME defensava que el desenvolupament reglamentari de la competència turística corresponia als consells, i ara defensa que ha de ser el Govern qui reglamenti arreu de les Illes Balears amb un sol text.

Bé idò, aquell decret 62/2007 no només va ser declarat nul pel Tribunal de Justícia, sinó que també el Consell Consultiu (el 16 de maig del 2007) havia dictaminat anteriorment el projecte de Decret declarant-lo “no ajustat a dret”, i el va retornar al Govern, tot i que aquest el va aprovar dos dies després. S’adjunta també el decret publicat i el dictamen del Consell Consultiu.

Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, creu que els consells han de recórrer per defensar les seves competències i la seva capacitat reglamentària, però encara seria més adequat que el Govern reconegués el seu error i retirés el projecte de Decret. Martí es demana: aprovarà el Decret si el Consultiu, de nou, dictamina que és un text contrari al dret?

Per als menorquinistes, “Bauzá no creu en els consells insulars ni hi ha cregut mai. En el seu moment Bauzá va proposar reduir els consells, i ara calla; però ho fa. Redueix la capacitat real dels consells de prendre decisions i gestionar els interessos dels illencs.”