Can Saura-Miret ha de tenir un ús cultural i turístic i no ha de ser la seu dels jutjats a Ciutadella

Can Saura-Miret és un antic Palau senyorial de Ciutadella que va ser adquirit per l’ajuntament de Ciutadella per a convertir-lo en un referent cultural i turístic de Ciutadella , alhora que allotjaria la seu del museu de Ciutadella.

Les obres de rehabilitació de  Can Saura van ser finançades pel Govern Balear, amb la firma d’un conveni per “Rehabilitació d’Espais Turístics” i amb una partida finalista de 2,8M€.

Can Saura cultural

L’equip de govern actual del PP no creu ni ha cregut mai en aquest espai com a seu cultural i des de que governen a Ciutadella no han fet més que voler-se’l treure de damunt fent propostes com vendre’l com a parador, com a hotel , etc. la qual cosa el govern Balear no els permet perquè s’hi va fer una bona inversió.

La darrera proposta que s’ha fet i que sembla que és per la que aposta l’equip de govern, és llogar-lo al Ministeri de Justícia perquè sigui seu dels jutjats a Ciutadella. Segons l’equip de Govern de l’ajuntament de Ciutadella, el Ministeri de Justícia hi està interessat, tot i no haver-ne fet cap petició i firmarà un conveni amb l’ajuntament per llogar-lo per un termini de dos anys, prorrogables a 4.

L’ajuntament de Ciutadella té cedits uns terrenys a Santa Rita per poder-hi construir els nous jutjats de Ciutadella i desconeixem quines són les intencions del ministeri al respecte. A més , si el lloguer previst només és per 4 anys,màxim, on s’ubicaran després els jutjats?

Des del PSM Més per Menorca creiem que no s’ha de llogar Can Saura perquè sigui seu dels jutjats de Ciutadella, per una banda perquè l’edifici no està pensat com a edifici d’oficines i per una altra banda perquè ha de ser el referent cultural i turístic de Ciutadella i és cap aquí que hem de treballar, perquè sigui una realitat ja.

L’antiga estació marítima del Port de Ciutadella, propietat de Ports de les Illes Balears, està actualment en desús i de moment sembla que no hi ha propostes per poder-lo utilitzar la qual cosa fa que l’edifici es deteriori. A més , a la zona que està compta amb facilitat d’aparcament.

Com la informació de l’equip de Govern del PP a l’ajuntament de Ciutadella és molt poc concisa ,quan fem preguntes no saben mai res ( com està el contracte de lloguer,quan es signarà, tenim algun informe del ministeri de Justícia que indiqui que Can Saura és un edifici idoni per posar-hi els jutjats,….) creiem imprescindible des del PSM- Més per Menorca poder tenir informació de primera mà del Ministeri de Justícia.

Per açò, a través de Compromís, hem fet les següent preguntes al Ministeri de Justícia demanant:

– Còpia de la petició expressa del Ministeri de Justícia per llogar l’edifici de Can Saura- Miret per ubicar-hi els jutjats de Ciutadella.

– Còpia de l’informe d’idoneïtat que el ministeri de Justícia ha emès de l’edifici de Can Saura –Miret per poder ser la seu judicial de Ciutadella.

– Informe de les reformes necessàries per poder adaptar l’edifici com a jutjats i previsió econòmica per dur-les a terme.

– Estat de tramitació del contracte de lloguer de Can Saura- Miret per part del Ministeri de Justícia. Així com, previsió de la data en que es firmarà el contracte de lloguer.

– Previsió de la construcció dels nous jutjats als terrenys de Santa Rita a Ciutadella, ja que el lloguer previst tan sols és per un màxim de quatres anys i després els jutjats s’haurien d’ allotjar en un altre indret.

– Quins altres edificis de Ciutadella ha estudiat el Ministeri de Justícia que poguessin ser la seu dels jutjats ?  S’ha plantejat si l’antiga estació marítima del port de Ciutadella podria ser un edifici apte per aquest ús?

Aquests són els documents registrats:

Registre Can Saura-Miret Mnisteri (1)

Registre Can Saura-Miret Ministeri (2)