Sobre les actuacions dutes a terme pel PP en relació al Verge del Toro

En poques setmanes, el PP canvi l’ús del Quarter des Castell a sociosanitari i renuncia al Centre Sociosanitari del Verge del Toro, dues accions que no poden ser casualitat

És possible que el PP vulgui promoure un Centre Sociosanitari privat a Es Castell i traslladar l’hotel de luxe al Verge del Toro?

Després de tres anys i mig de governs del PP a l’Ajuntament de Maó, al Consell i al Govern, quan tothom pensava que les institucions tant de Menorca com autonòmiques treballaven per aconseguir l’ús sociosanitari del Verge del Toro i donar resposta així a les necessitats en aquest àmbit, ara es descobreix que s’ha iniciat la reversió de l’antic immoble hospitalari i no s’ha dut a terme cap gestió per escometre el compromís electoral del 2011.

fotos - copia

Avui, la Batllessa de Maó s’escusa darrera arguments nous per a justificar una promesa vella, i ens diu que “la reconversió del Verge del Toro només tenia sentit si es feia de manera immediata”, o que “el 2011 ens trobam amb un doble problema: primer, necessitam i volem un centre sociosanitari i , segon, que fem amb l’edifici del Verge del Toro, un nou mamotreto al paisatge urbà de Maó”. Ara diu que el 2011 es va trobar un “mamotreto” quan el mateix any es va fotografiar davant el Verge del Toro per a visualitzar el compromís electoral de convertir-lo en sociosanitari? , es demana el PSM Més per Menorca.

Per altra banda, fa pocs dies, vèiem com el Conseller de Salut deia que les necessitats sociosanitàries de Menorca estaven cobertes. Açò vol dir, més o manco, que no invertiran doblers públics a Menorca per tenir places sociosanitàries o instal·lacions públiques. Després, el president-del Consell i diputat, Santiago Tadeo, va dir que, en tot cas, demanaran de fer un estudi de les necessitats sociosanitàries de Menorca, donant la impressió que no té clar que ja estiguin cobertes.

Resulta, però, que en aquest escenari de manca de necessitats sociosanitàries, o no, no fa gaire mesos que l’equip de govern del PP de l’Ajuntament des Castell va dur a terme, de manera vertiginosa en un ple extraordinari i urgent, el

quarters
passat juny, prorrogar i fer un canvi en el conveni urbanístic amb el SAREB (nou propietari de l’antic quarter del Conde de Cifuentes Ingenieros), amb l’objectiu de permetre-hi l’ús sanitari i assistencial. El passat mes d’octubre es va dur a Ple i es va aprovar la modificació del PGOU per permetre aquest canvi. Però és més, si es donava l’ús sociosanitari al quarter, el SAREB cedia el pati (2000m2) a l’ajuntament per fer-hi una zona verda municipal. Si això passa, resulta evident que la idea de fer-hi un hotel de luxe quedaria arraconada: un hotel de luxe sense opció a pati o espai obert?

La pregunta és: qui farà aquesta inversió si es diu que no hi ha capacitat de l’administració? Serà un sociosanitari privat, idò? Voldrà compartir, per tant, l’ús hoteler de qualitat i no sabem quantes coses més amb l’ús sociosanitari? Massa interrogants.

Però és més, aquesta setmana s’ha fet públic que l’antic Verge del Toro, on hi havia un pla d’usos per fer uns sociosanitari, tot i que no s’ha mogut un dit i s’ha deixat deteriorar, a petició de l’Ajuntament de Maó i el CIMe, serà retornat al Ministeri, abandonant la idea del sociosanitari. Però és més, l’ajuntament de Maó, ja ha mostrat la predisposició per canviar el Pla general per donar-li altres usos, privats, i facilitar la seva venda. Hi haurà també l’hoteler?

És clar, així es tancaria la quadratura del cercle. La ubicació del verge del Toro és molt bona, qui sap, per fer-hi un hotel de luxe, regenerant la zona, i gràcies als canvis d’usos, a canvi de fer un sociosanitari privat es Castell. És una possibilitat prou versemblant.

Com afirma Simó Ferrando, portaveu del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament des Castell, “l’Ajuntament ha d’explicar si tots aquests moviments amb el Verge del Toro tenen a veure amb el canvi d’ús del quarter, s’ha de donar informació i no actuar amb manca de transparència com fins ara.”

Maite Salord considera que “de confirmar-se tota aquesta operació, ens trobaríem davant un PP que potencia la sanitat privada, després d’anys de retallades a la sanitat pública. Es tracta del mateix model de privatitzacions que han fet servir a Madrid i València”.